Ви тут:
Прес-релізи 

Хто повинен робити атестацію робочих місць за умовами праці, організація її проведення

Хто повинен робити атестацію робочих місць за умовами праці, організація її проведення

Відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою КМУ від 01.08.1992року №442 (зі змінами внесеними згідно постанови КМУ від 05.10.2016р. №741) атестація робочих місць за умовами праці проводиться на підприємствах і організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

Основна мета атестації – регулювання відносин між роботодавцем і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах.

Атестація проводиться згідно з Порядком 442 та Методичними рекомендаціями щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці, що затверджуються Мінсоцполітики і МОЗ.

Виконання атестації робочих місць починається з видання керівником підприємства наказу, у якому: вказано підстави й завдання атестації; визначено склад і повноваження атестаційної комісії, за потреби склад цехових(структурних) атестаційних комісій; установлено строки й графіки виконання підготовчих робіт у структурних підрозділах підприємства; визначено порядок взаємодії з державними і громадськими організаціями, а також проектними, науково-дослідними установами для науково-технічної оцінки умов праці тощо.

Згідно пункту 2.2 Методичних рекомендацій, до складу атестацiйної комiсiї рекомендується вводити головних спецiалiстiв, працiвникiв вiддiлу кадрiв, працi i заробiтної плати, охорони працi, органiв охорони здоров’я пiдприємства, представникiв громадських органiзацiй.

До складу комісії включається уповноважений представник виборного органу первинної профспілкової організації, а в разі відсутності профспілкової організації – уповноважена найманими працівниками особа.

До проведення атестації можуть залучатися проектні та науково-дослідні організації, технічні інспекції праці профспілок, територіальні органи Держпраці.

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації.

Система Orphus