Ви тут:
Суспільство Україна 

До офіцерського складу ЗСУ можуть бути зараховані офіцери запасу з вищою освітою не нижче бакалавра – Генштаб

До офіцерського складу ЗСУ можуть бути зараховані офіцери запасу з вищою освітою не нижче бакалавра – Генштаб

thumbnail-php

У зв’язку із запитами громадян України — офіцерів запасу, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» (у редакції нового Закону України «Про вищу освіту» — освітній ступінь вищої освіти «молодший бакалавр»), щодо прийняття їх на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу до Збройних Сил України, Головне управління персоналу Генерального штабу ЗС України повідомляє наступне.

Відповідно до пункту 2.16 Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, на військову службу за контрактом на посади офіцерського складу відбираються придатні до військової служби за станом здоров’я громадяни України, які виявили бажання проходити військову службу у Збройних Силах України, мають відповідний рівень освіти, набутий досвід служби або професію, споріднену з військово-обліковою спеціальністю.

Відповідно до Переліку рівнів військової освіти офіцерського складу Збройних Сил України від 20 червня 2012 року, усі посади осіб офіцерського складу у Збройних Силах України комплектуються офіцерами, які мають рівень військової освіти не нижче тактичного.

На виконання вимог цього наказу Міністром оборони України 25 квітня 2016 року видано наказ за № 216 «Про вдосконалення підготовки офіцерських кадрів тактичного рівня та сержантського (старшинського) складу у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів», відповідно до якого підготовку військових фахівців для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського складу тактичного рівня необхідно здійснювати за ступенем вищої освіти не нижче «бакалавр».

Офіцери запасу, які мають диплом «молодшого спеціаліста», відповідно до підпункту 4 пункту 1 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про вищу освіту» прирівнюється до освітнього ступеня вищої освіти «молодший бакалавр».

Таким чином, питання щодо прийняття цієї категорії громадян на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу до Збройних Сил України може бути вирішено після здобуття ними вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем (освітнім ступенем вищої освіти) не нижче бакалавра.

Водночас, під час мобілізації на особливий період військовозобов’язані офіцери запасу з освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» підлягали призову на військову службу, крім випадків, зазначених у статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Обмежень щодо наявності вищої освіти зазначеною статтею Закону не передбачено.

Перейти до вмісту