Ви тут:
Полтавщина Суспільство 

Ірина Пашко розповіла про функції державного реєстратора прав на нерухоме майно

Ірина Пашко розповіла про функції державного реєстратора прав на нерухоме майно

dsc_0008

Періодично в засобах масової інформації шириться інформація з приводу рейдерства, рейдерських захоплень, незаконної реєстрації та «перереєстрації» майна. Такі протиправні дії не можуть здійснюватись без участі реєстратора. Тож начальник Головного територіального управління юстиції у Полтавській області Ірина Пашко розповіла, хто такі державні реєстратори та що належить до повноважень державних реєстраторів для того, щоб запобігти їх перевищенню.

“До системи суб’єктів державної реєстрації прав належать: виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська, Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, акредитовані суб’єкти, яким Міністерство юстиції передало повноваження для реєстрації бізнесу та нерухомості. Виконавчі органи сільських, селищних та міських рад (крім міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення) набувають повноважень у сфері державної реєстрації прав у разі прийняття відповідною радою такого рішення”, – розповіла Ірина Пашко.

Акредитованим суб’єктом може бути юридична особа публічного права, у трудових відносинах з якою перебуває не менше ніж три державні реєстратори, та яка до початку здійснення повноважень у сфері державної реєстрації прав уклала:

-договір страхування цивільно-правової відповідальності з мінімальним розміром страхової суми у тисячу мінімальних розмірів заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року;

-договір з іншим суб’єктом державної реєстрації прав та/або нотаріусом (у разі коли акредитований суб’єкт здійснює повноваження виключно в частині забезпечення прийняття та видачі документів у сфері державної реєстрації прав).

Акредитація суб’єктів та моніторинг відповідності таких суб’єктів вимогам акредитації здійснюються Міністерством юстиції України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

“У трудових відносинах суб’єктами державної реєстрації прав перебувають державні реєстратори – громадяни України, які мають вищу юридичну освіту й відповідають кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством юстиції України. Окрім цього, державними реєстраторами є нотаріуси, а в деяких випадках також державні та приватні виконавці, зокрема, у разі державної реєстрації обтяжень, накладених під час примусового виконання рішень відповідно до закону, а також у разі державної реєстрації припинення іпотеки у зв’язку з придбанням (передачею) за результатом прилюдних торгів (аукціонів) нерухомого майна, що є предметом іпотеки”, – наголосила очільниця обласного управління юстиції.

Державний реєстратор зобов’язаний перевірити подані заявником документи на відповідність законодавству та на відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, зокрема: відповідність обов’язкового дотримання письмової форми правочину та його нотаріального посвідчення у випадках, передбачених законом; відповідність повноважень особи, яка подає документи для державної реєстрації прав; відповідність відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що містяться у Державному реєстрі прав, відомостям, що містяться у поданих/отриманих документах; наявність обтяжень прав на нерухоме майно; наявність факту виконання умов правочину, з якими закон та/або відповідний правочин пов’язує можливість виникнення, переходу, припинення речового права, що підлягає державній реєстрації.

“Державний реєстратор самостійно приймає рішення за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав. Втручання будь-яких органів влади, їх посадових осіб, юридичних осіб, громадян та їх об’єднань у діяльність державного реєстратора під час проведення реєстраційних дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом”, – додала Ірина Пашко.

Для проведення реєстрації нерухомості існує вичерпний перелік документів. Для проведення державної реєстрації прав подаються:

1. Копія документа, що посвідчує особу заявника.

2. Копія облікової картки платника податку заявника.

3. Квитанція про сплату адміністративного збору, крім випадків, коли особа звільняється від сплати такого збору.

4. Документи, що підтверджують виникнення права власності на нерухомість.

htmlimage

“Державний реєстратор, уповноважена особа за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав формує та роздруковує заяву, на якій заявник проставляє власний підпис. За бажанням заявника відповідна заява може бути сформована та роздрукована у двох примірниках, один з яких після проставляння підписів заявником та особою, яка сформувала таку заяву, надається заявникові”, – зазначила Ірина Пашко.

Якщо документи подані в повному обсязі та відповідають вимогам законодавства, наступні кроки – це прийняття рішення про державну реєстрацію, відкриття розділу та/або внесення до відкритого розділу чи спеціального розділу Державного реєстру прав відповідних відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів цих прав, формування витягу з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав для подальшого використання заявником (видається в паперовій формі з підписом та печаткою реєстратора на вимогу заявника).

Система Orphus