Ви тут:
Прес-релізи 

Чи потрібно проводити атестацію робочих місць, на яких працюють сумісники

Чи потрібно проводити атестацію робочих місць, на яких працюють сумісники

Відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної та творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.

Сумісництво – це виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж чи іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом. Посади, на яких працюють сумісники, мають бути передбачені у штатному розписі підприємства.

Оскільки робота за сумісництвом здійснюється на умовах трудового договору, працівник – сумісник має отримати все необхідне (обладнання. інструмент, засоби індивідуального захисту тощо) для виконання роботи, визначеної трудовим договором.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про охорону праці» під час укладання трудового договору роботодавець повинен проінформувати працівника (у тому числі працівника-сумісника) під підпис про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про права працівника на пільги та компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.

Права працівників на пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах праці, регулюються атестацією робочих місць за умовами праці, Порядок проведення якої затверджено постановою КМУ від 01.08.1992року №442 (зі змінами внесеними згідно постанови КМУ від 05.10.2016р. №741).

Оскільки атестації підлягають саме робочі місця, а не працівники, тому робочі місця (на яких технологічний процес, обладнання, використовувані сировина і матеріали можуть бути потенційними джерелами шкідливих і небезпечних факторів) працівників – сумісників мають бути атестовані в обов’язковому порядку. Залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці працівники – сумісники повинні отримувати пільги і компенсації, передбачені законодавством.

Головний державний інспектор Управління Держпраці у Полтавській обл. Гаркава Н.В.