Ви тут:
Полтавщина Суспільство 

Військові: «КрАЗи – краща по прохідності техніка»

Військові: «КрАЗи – краща по прохідності техніка»

20161122_092725

Із Чернігівщини до Кременчука щойно повернулася партія техніки КрАЗ різних моделей – цивільного та військового призначення, що може бути задіяна в армії. Кременчуцький автозавод широкою експозицією автомобілів у польових умовах долучився до проведення військових навчальних зборів, що проводилися в смт. Гончарівське для підрозділів озброєння та тилу Сухопутних військ ЗС України.

Комбриги, що з’їхалися на навчання, із здивуванням та задоволенням відзначили наявність в арсеналі українського виробника – заводу КрАЗ, різної спецтехніки для переднього краю та тилу, що значно поліпшила б забезпечення підрозділів усім необхідним. Зокрема, пильна увага військових була прикута до нової 5-кубової автоцистерні для питної води та ізотермічного фургону. За їх розповіддю, ворог гатить більш по «водовозкам», ніж паливозаправникам, бо розуміє, що без питної води на передовій нікуди. Тому таких машин наразі бракує, а з тих, що є в наявності на базі старих ЗіЛів, МаЗів та КАМАзів – частина «на приколі», решта має слабкі технічні властивості по прохідності, що унеможливлює її використання в екстремальних кліматичних умовах та на бездоріжжі. Вони, серед інших переваг автоцистерни, вказали на вдале поєднання із надбудовою повнопривідного шасі КрАЗ, яке доставить вантаж будь-якого об’єму до любого пункту призначення, незалежно від умов його розташування. До того ж капотне компонування захистить при випадкових наїздах на вибухові пристрої.

20161122_114207

А ізотермічний фургон, який, до речі, військові спочатку сприйняли як імпортну техніку, став би в нагоді особливо влітку для забезпечення військових частин якісним продовольством. Порадував військових і новий броньований КрАЗ-Халк, у якому вони вбачають відмінну штабну машину – нижчий, маневреніший за попередників, надійний броне захист та потужне оснащення. Цікавилися й броньованою важкою технікою КрАЗ – Фіоною та Шреком. Очевидці їх використання у підрозділах і на передовій відзначили міцність бронекорпусу цих моделей та їх високу прохідність, порівняли із нещодавно поставленою на озброєння білоруською броньованою технікою. За їх словами, у бронекорпусі аналогу КрАЗу виникають тріщини, а рама не витримує позамежних навантажень та «летить» ходова.

20161122_083122

Протягом навчань йшов конструктивний діалог національного виробника із експлуатаційниками: усі пропозиції військових щодо конструктивних вдосконалень, створення нових моделей спецтехніки, КрАЗ узяв на замітку.

Із доповідей та розповідей присутніх, підрозділи ЗС України ще надто далекі від достатнього оснащення сучасною технікою. Одиниці похвалилися, що мають в автопарку десятки нових КрАЗів, решта із жалем констатувала відсутність вітчизняних сучасних машин та наявність на передовій старої, непристосованої для використання або малоефективної техніки. «Ми радо обміняли би свій «мотлох» на КрАЗи, що тут побачили», – зізнаються комбриги. – Потрібні й банно-пральні, й харчові, й паливозаправники, й водовози, що сьогодні представлені. Не завадили навчальні курси для водіїв КрАЗів, бо через низький рівень підготовки солдатів–строковиків виходить із ладу нова техніка.»

20161122_092745

Такі навчальні збори, на думку обох сторін, дуже дієвий спосіб особистого спілкування військових і виробників, чудовий майданчик для ознайомлення з новою ефективною, із сучасним обладнанням, технікою вітчизняного виробництва, яку можна використовувати для виконання різних завдань озброєння і тилу.

Военные: «КрАЗы – лучшая по проходимости техника»
С Черниговщины в Кременчуг только что вернулась партия техники КрАЗ различных моделей – гражданского и военного назначения, которая может быть задействована в армии. Кременчугский автозавод широкой экспозицией автомобилей в полевых условиях присоединился к проведению военных учебных сборов, проводимых в с. Гончаровское для подразделений вооружения и тыла Сухопутных войск ВС Украины.

Комбриги, съехавшиеся на учебу, с удивлением и удовольствием отметили наличие в арсенале украинского производителя – завода КрАЗ, различной спецтехники для переднего края и тыла, которая значительно бы улучшила обеспечение подразделений всем необходимым и их защиту. В частности, пристальное внимание военных было приковано к новой 5-кубовой автоцистерне для питьевой воды и изотермическому фургону. По их рассказу, враг бьет больше по «водовозкам», чем топливозаправщикам, потому что понимает, что без питьевой воды на передовой никак. Поэтому таких машин пока не хватает, а из тех, что есть в наличии на базе старых ЗИЛов, МАЗов и КАМАЗов – часть «на приколе», остальные имеют слабые технические характеристики по проходимости, что делают невозможным их использование в экстремальных климатических условиях и на бездорожье. Военные, среди других преимуществ автоцистерны КрАЗ, отметили удачное сочетание с надстройкой полноприводного шасси, которое доставит груз любого объема до любого пункта назначения, независимо от условий его расположения. К тому же капотная компоновка защитит при случайных наездах на взрывные устройства.

 А изотермический фургон, который, кстати, военные сначала восприняли как импортную технику, пригодился бы особенно летом для обеспечения военных частей качественным продовольствием. Порадовал военных и новый бронированный КрАЗ-Халк, в котором они сразу увидели отличную штабную машину – ниже, маневреннее предшественников, надежная бронекапсула, мощное оснащение. Интересовались и бронированной тяжелой техникой КрАЗ – Фионой и Шреком. Очевидцы их использования в воинских подразделениях отметили прочность бронекорпуса этих моделей и их высокую проходимость, сравнили с недавно поступившей на вооружение белорусской бронированной техникой. По их словам, в бронекорпусах аналога КрАЗа возникают трещины, а рамы не выдерживают запредельных нагрузок и «летит» ходовая.

Во время учебных сборов шел конструктивный диалог национального производителя с эксплуатационниками: все предложения военных по конструкторским усовершенствованиям, создании новых моделей спецтехники, «КрАЗ» взял на заметку.

В докладах и рассказах присутствующих также прозвучало, что подразделения ВС Украины еще слишком далеки от достаточного оснащения современной техникой. Единицы могли «похвастаться», что в их автопарке десятки новых КрАЗов, остальные с сожалением констатировала наличие в частях и на передовой старой, неприспособленной для использования или малоэффективной техники. «Мы с радостью обменяли бы свое старье на КрАЗы, которые здесь увидели», – признаются комбриги. – Нужны и банно-прачечные, и пищевые, и топливозаправщики, и водовозы, которые представлены здесь на учениях. Нелишним были бы учебные курсы для водителей КрАЗов, потому что через низкий уровень подготовки солдат-срочников выходит из строя новая техника.»
Такие учебные сборы, по мнению обеих сторон, очень действенный способ личного общения военных и производителей, хорошая площадка для ознакомления с новой эффективной, с современным оснащением, техникой отечественного производства, которую можно использовать для выполнения различных задач вооружения и тыла.