Ви тут:
Полтавщина Суспільство 

Іпотечні зобов’язання громадян в зоні проведення АТО

Погашення кредитів є актуальним питанням, з яким звертаються громадяни до Другого полтавського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Зокрема, корисною буде інформація щодо виплати іпотеки вимушеними переселенцями із зони АТО.

Поліпшення житлових умов – це поширена проблема серед населення. Одним зі шляхів вирішення квартирного питання є отримання іпотечного кредиту від банку для придбання житла.

Що слід розуміти під поняттям «іпотека». Відповідно до Закону України «Про іпотеку» від 05.06. 2003 року № 898-IV (далі – ЗУ «Про іпотеку») іпотека – вид забезпечення виконання зобов’язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов’язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника. Простішими словами іпотека є кредитним договором з забезпеченням виконання зобов’язання по погашенню кредиту у вигляді застави нерухомого майна.

Однак в умовах проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей здійснення будь-якої діяльності стало неможливим.

З метою захисту конституційних прав та свобод громадян, на період проведення АТО, а також зменшення соціальної напруги серед населення було прийнято Закон України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» від 02.09.2014 року № 1669-VII (далі – Закон).

Слід зазначити, що періодом проведення антитерористичної операції вважається час з 14 квітня 2014 року до дати набрання чинності Указом Президента України про завершення проведення антитерористичної операції або військових дій на території України.

Статтею 9 Закону передбачено заходи щодо збереження майна, що знаходиться в іпотеці. Протягом терміну дії цього Закону щодо нерухомого майна, розташованого на території проведення антитерористичної операції, що належить громадянам України та перебуває в іпотеці, зупиняється дія статті 37 (у частині реалізації права іпотекодержателя на набуття права власності на предмет іпотеки), статті 38 (у частині реалізації права іпотекодержателя на продаж предмета іпотеки), статті 40 (у частині виселення мешканців із житлових будинків та приміщень, переданих в іпотеку, щодо яких є судове рішення про звернення стягнення на такі об’єкти), статей 41, 43-47 (у частині реалізації предмета іпотеки на прилюдних торгах)Закону України «Про іпотеку».

Безпосередньо статтею 2 Закону накладено заборону для банків та інших фінансових установ, на час проведення АТО, нараховувати пеню та/або штрафи на основну суму заборгованості із зобов’язань за кредитними договорами та договорами позики з 14 квітня 2014 року громадянам України, які зареєстровані та постійно проживають або переселилися у період з 14 квітня 2014 року з населених пунктів, визначених у затвердженому Кабінетом Міністрів України переліку, де проводиться АТО.

Також, Національний банк України в листі «Про скасування пені та штрафів за договорами кредиту під час АТО» від 05.11.2014 року № 18-112/64483 надав роз’яснення, що банки мають встановлювати місцепроживання клієнта – фізичної особи на основі даних, зазначених в поданих клієнтом офіційних документах або засвідчених в установленому порядку їх копій. Отримані дані банки мають співставляти з Переліком населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.10.2014 року № 1053-р.

Реалізація прав осіб, передбачених статтею 2 Закону, не потребує отримання банком будь-яких інших документів, в тому числі сертифікатів про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) Торгово-промислової палати.

Проте це не значить, що боржник звільняється від виплати основної суми боргу та відсотків, які нараховуються.

У випадку, якщо у боржника виникають труднощі з вчасним погашенням кредиту або виникають життєві обставини, які в майбутньому негативно вплинуть на його матеріальне становище, перше що слід зробити такому боржнику – це звернутись в банк з письмовою заявою і додати до листа копію паспорта та ідентифікаційний код (поштою направити до головного офісу банку рекомендованим листом з повідомленням або віднести особисто до найближчого відділення банку в двох екземплярах, один з яких залишається у кредитора з відміткою про прийняття). В зверненні до банку слід прохати про реструктуризацію боргу або так звані кредитні канікули.

В разі виконання боржником всіх зобов’язань за іпотечним договором нотаріус знімає заборону про відчуження нерухомого майна. Тобто зацікавлена особа може звернутись до будь-якого державного або приватного нотаріуса щодо зняття заборони відчуження нерухомого майна та внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Другий полтавський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги