Ви тут:

Про оплату праці у підвищеному розмірі за роботу в шкідливих і важких умовах

Про оплату праці у підвищеному розмірі за роботу в шкідливих і важких умовах праці роз’яснює головний державний інспектор Управління Держпраці у Полтавській області В. Полєнова

Згідно зі ст. 100 КЗпП України на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, на роботах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я встановлюється підвищена оплата праці.

У зв’язку з внесенням змін до статті 100 КЗпП України (Законом від 15 грудня 1993 року) і віднесенням повноважень затверджувати перелік важких робіт і робіт зі шкідливими умовами праці до компетенції Кабінету Міністрів України слід визнати, що КЗпП України не передбачає права підприємства самостійно затверджувати перелік названих робіт.

На основі ст. 100 КЗпП України Генеральна угода про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні передбачає доплати за роботу у важких і шкідливих умовах праці у розмірі 4, 8 і 12% тарифної ставки (окладу), а за роботу в особливо важких і особливо шкідливих умовах праці — у розмірі 16, 20 і 24% тарифної ставки (окладу).

Конкретні розміри доплат за роботу в шкідливих і важких умовах праці встановлюються на основі атестації робочих місць за умовами праці та нараховуються за час фактичної зайнятості працівників в таких умовах праці. При наступній раціоналізації робочих місць і поліпшенні умов праці доплати зменшуються або відміняються повністю також на основі атестації робочих місць.

Порядок доплат за роботу в шкідливих і важких умовах праці і методику розрахунків конкретних їх розмірів установлено постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 03.10.86 р. N 387/22-78, якою затверджено Типове положення про оцінку умов праці на робочих місцях і порядок застосування галузевих переліків робіт, за якими можуть установлюватися доплати працівникам за умови праці.

Перелік робіт, для яких застосовується така доплата, має затверджуватися Кабінетом Міністрів України. На цей час затверджено низку галузевих переліків робіт зі шкідливими та важкими умовами праці, згідно з якими може встановлюватися підвищена оплата праці. Серед них Перелік робіт із шкідливими і важкими та особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, на яких встановлюється підвищений розмір оплати праці робітників підприємств з виробництва літальних апаратів, затверджений постановою КМУ від 02.04.2009 р. № 307; Перелік робіт з важкими, шкідливими та особливо шкідливими умовами праці у будівництві, на яких встановлюється підвищена оплата праці, затверджений постановою КМУ від 12.07.2005 р. № 576; Перелік установ та посад системи АМН України, робота у яких дає право на підвищення схемних посадових окладів (тарифних ставок) у зв’язку з небезпечними, шкідливими для здоров’я та особливо важкими умовами праці, затверджений постановою Президії Академії медичних наук України від 24.11.1994 р. № 14/1 тощо.

Однак для деяких професій, посад, виробництв такого переліку КМУ ще не затвердив, тому на практиці варто керуватися тими типовими переліками, які у свій час було затверджено Держкомпраці Союзу РСР (Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / В. Г. Ротань, І. В. Зуб, Б. С Стичинський. К.: Видавництво «А. С. К.», 2007. — Пункт 2 коментаря до ст. 100 КЗпП) і лист ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 16.04.2010 р. №02-5/169).

Крім того, за ст. 7 Закону України «Про охорону праці» роботодавець може за свої кошти додатково встановлювати у колективному договорі (угоді), трудовому договорі форми, системи, розмір заробітної плати та інші види трудових виплат (доплат, надбавок, премій тощо).

Система Orphus