Ви тут:

Атестація робочих місць за умовами праці

На підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності й господарювання , де технологічний процес, використовуване обладнання , сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих – проводиться атестація робочих місць за умовами праці.

Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах.

За результатами атестації призначаються пенсії за віком на пільгових умовах за списками №1 і 2 (ст.13 ЗУ «Про пенсійне забезпечення»), а також встановлюються інші пільги і компенсації передбачені чинним законодавством (додаткова оплачувана відпустка, оплата праці у підвищеному розмірі, молоко або рівноцінні харчові продукт, лікувально – профілактичне харчування).

Атестація проводиться згідно Порядку, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 01.08.1992 року №442 «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» та Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених Міністерством праці України – Постанова №41 від 01.09.1992р. і Міністерством охорони здоров’я України – 01.09.1992року.

До комплекту документів з атестації робочих місць за умовами праці входять:

– наказ про проведення атестації робочих місць;

– список робочих місць, які підлягають атестації;

– протоколи санітарно-гігієнічних досліджень;

– карти умов праці;

-фотографії робочого часу;

– наказ про результати атестації робочих місць;

– перелік робочих місць (професій, посад), яким підтверджене право на пільги і компенсації, в тому числі на пільгове пенсійне забезпечення.

Атестація проводиться в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років.

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації, установи.

Матеріали атестації робочих місць є документами суворої звітності і зберігаються на підприємстві протягом 50 років.

Витяги з наказу про результати атестації додаються до трудових книжок працівників, яким підтверджене право на пільгове пенсійне забезпечення.

Головний державний інспектор Управління

Держпраці у Полтавській області Гаркава Н.В.

Система Orphus