Ви тут:
Полтавщина Суспільство 

Ірина Пашко розповіла, хто має право на безоплатну правову допомогу

Пашко Іра

1 липня запустили систему надання безоплатної правової допомоги в цивільних та адміністративних справах. У травні 2015 року на Полтавщині зареєстрували 4 місцевих центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги: Лубенський, Кременчуцький, Перший Полтавський і Другий Полтавський, через які і надається зараз правова допомога всім вищезазначеним категоріям громадян.

В Полтаві вони діють за адресою:

– вул. Фрунзе 37/40 діє Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області та Перший Полтавський центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

– вул. Міщенка, 2 діє Другий Полтавський центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, які надають такі послуги:

1) захист;

2) здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

3) складення документів процесуального характеру.

Начальник Головного територіального управління юстиції у Полтавській області Ірина Пашко розповіла про те, хто має право на отримання вторинної правової допомоги.

Ірина Пашко зазначила, що Ст. 59 Конституції України закріплює право на правову допомогу. При цьому, Закон України «Про безоплатну правову допомогу» передбачає надання двох видів безоплатної правової допомоги – первинної та вторинної.

“Відповідно до зазначеного Закону право на отримання безкоштовної первинної правової допомоги мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України ( це і громадяни України, і іноземні громадяни, особи без громадянства та біженці)”, – сказала Пашко.

Первинна правова допомога надається органами виконавчої влади; місцевого самоврядування; фізичними та юридичними особами приватного права та спеціалізованими установами шляхом надання консультацій і роз’яснень з правових питань та складання заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім процесуальних).

Безоплатна вторинна правова допомога – це вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя.

З 01 липня 2015 року право на безоплатну вторинну правову допомогу можуть отримати, всі категорії осіб, зазначені в ст.14 Закону:

1) особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо середньомісячний сукупний дохід їхньої сім’ї нижчий суми прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до Закону України “Про прожитковий мінімум” для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, – на всі види правових послуг;

2) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, безпритульні діти, діти, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім’ї, – на всі види правових послуг;

3) особи, до яких застосовано адміністративне затримання;

4) особи, до яких застосовано адміністративний арешт;

5) особи, які відповідно до положень кримінального процесуального законодавства вважаються затриманими;

6) особи, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;

7) особи, у кримінальних провадженнях стосовно яких відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії, а також особи, засуджені до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі;

8) особи, на яких поширюється дія Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» (до моменту прийняття рішення про надання статусу біженця та у разі, якщо особа оскаржує рішення щодо статусу біженця);

9) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань, (стосовно питань, пов’язаних з їх соціальним захистом);

10) особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, протягом розгляду справи в суді;

11) особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку, – на правові послуги, протягом розгляду справи в суді;

12) особи, реабілітовані відповідно до законодавства України (стосовно питань, пов’язаних з реабілітацією).

Також право на безоплатну вторинну правову допомогу матимуть громадяни держав, з якими Україна уклала відповідні міжнародні договори про правову допомогу, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також іноземці та особи без громадянства відповідно до міжнародних договорів, учасником яких є Україна, якщо такі договори зобов’язують держав-учасниць надавати певним категоріям осіб безоплатну правову допомогу.

Система Orphus