Ви тут:
Полтавщина Суспільство 

Партнерство депутатів і громадськості: суб’єктивні складнощі – не перешкода

Одним із головних пріоритетів сьогодення в діяльності обласної ради є її максимальна відкритість, прозорість і доступність, скерованість на поглиблення комунікацій з Інститутами громадянського суспільства краю, встановлення плідного толерантного партнерства між депутатами, постійними комісіями, керівництвом обласної ради та виборцями.

Подальшому унормуванню цього процесу покликані сприяти зміни до Регламенту обласної ради, скрупульозно напрацьовані за дорученням голови обласної ради Петра Ворони постійною комісією з питань регламенту, депутатської діяльності та інформаційної сфери, до якої входять представники 6 груп і фракцій на чолі із Миколою Ганнущенком, спільно з громадськими активістами, які власне й ініціювали ці поправки.

Йдеться, зокрема, про те, що на підставі статті 5 Конституції України, її положень про те, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, а, також, що народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування, представники громадських об’єднань отримуватимуть можливість виголошувати звернення, заяви тощо із суспільно значущої проблематики на початку пленарних засідань сесій обласної ради.

Однак, під час розгляду та голосування відповідного проекту Рішення щодо регламентних змін на другому пленарному засіданні 28-ї сесії обласної ради 14 травня відбулося часткове недотримання процедури, внаслідок чого його сутність стала суттєво відрізнятися від спільних напрацювань постійної комісії з громадськістю.

Тож, у контексті доручення Петра Ворони досконало розібратися з обставинами колізії. 20 травня, Микола Ганнущенко подав підсумкове звернення (наводиться нижче), за яким головою обласної ради зобов’язано причетних посадових осіб вжити належних заходів реагування.

20.05.15 № 01-21/409

Голові

 

обласної ради

 

ВОРОНІ П.В.

Про внесення змін та доповнень

 

до Регламенту обласної ради

 

шостого скликання

Шановний Петре Васильовичу!

Змушений констатувати, що у ході другого пленарного засідання двадцять восьмої сесії обласної ради шостого скликання під час розгляду питання «Про внесення змін та доповнень до Регламенту Полтавської обласної ради шостого скликання» сталася прикра процедурна помилка.

А саме – не дотримано усталену звичаєву норму про те, що у разі голосування у порядку внесення кількох пропозицій і поправок, які виключають одна одну, прийняття однієї з попередніх пропозицій означає відхилення наступних, які на голосування вже не ставляться (міститься, зокрема, у Законі України «Про Регламент Верховної Ради України»).

Відтак, спочатку було прийнято за основу проект рішення, підготовлений постійною комісією з питань регламенту, депутатської діяльності та інформаційної сфери, у підпункті 1 пункту 1 якого містилася пропозиція стосовно надання представникам громадських об’єднань до 15 хвилин загалом для виголошення звернень, заяв тощо.

Але поряд із цим, обласна рада підтримала й нову редакцію підпункту 1 пункту 1 прийнятого за основу проекту, запропоновану постійною комісією з питань бюджету та управління майном, де вже йдеться про надання лише представнику Громадської ради при обласній раді 3-5 хвилин.

Зрозуміло, що ця пропозиція виключає попередню і мала автоматично вважатися відхиленою та на голосування не ставитися.

Окрім цього, хочу зауважити, що на момент ініціювання названої пропозиції постійною комісією обласної ради з питань бюджету та управління майном, як і іншими комісіями до того, обговорювався проект рішення, до якого з відомих Вам причин очолювана мною постійна комісія не мала жодного стосунку.

Раніше на Ваше ім’я вже направлялися Рекомендації постійної комісії з питань регламенту, депутатської діяльності та інформаційної сфери, де було констатовано факти неналежного виконання та перебільшення виконавчим апаратом обласної ради своїх повноважень під час підготовки і поширення без узгодження із профільною постійною комісією проекту рішення двадцять восьмої сесії обласної ради шостого скликання щодо надання громадським об’єднанням можливості виголошення своїх звернень на сесіях обласної ради і порядку розгляду депутатських запитів, а також ігнорування попередніх Рекомендацій з цього приводу нашої постійної комісії.

У світлі останніх подій дещо конкретизую ситуацію. На виконання Вашого доручення постійна комісія ще 19 лютого 2015 року концептуально систематизувала та узгодила з громадськістю головні положення майбутнього тематичного проекту рішення обласної ради, а юристам, фактично, залишалося адаптувати їх до конкретних статей діючого Регламенту.

Резолюцією голови обласної ради від 24 лютого 2015 року реалізацію цієї справи було покладено на Дудку І.А., Глушка В.І., Синявського В.М., контроль – на Микійчука В.П.

Проте, лише через півтора місяці, орієнтовно 14 – 15 квітня, після декількох нагадувань, утаємничено від постійної комісії, на сайті обласної ради було оприлюднено невідомий ні мені, ні членам постійної комісії проект рішення, діаметрально протилежний рекомендаціям комісії. Результативного реагування на зауваження щодо цього посадовими особами не вживалося.

17 квітня, у присутності працівників виконавчого апарату обласної ради, у т.ч. начальника відділу юридичного забезпечення Синявського В.М., на заявлений намір керуючого справами Дудки І.А. винести вже у понеділок на обговорення всіх постійних комісій названий проект, консультант постійної комісії Перський С.Є. висловив прохання утриматися від цього, або врегулювати колізію, оскільки керівництво і члени комісії наполягають на власному, підтриманому громадськістю, варіанті. Проте Дудка І.А. наголосила, що нехай буде два проекти, а фактично скерувала на обговорення один – нелегітимний.

Так тривало до кінця дня 23 квітня – доки не завершилося бурхливе засідання постійної комісії з питань регламенту, депутатської діяльності та інформаційної сфери, лише після якого, і знов через нагадування, на сайті обласної ради з’явився легітимний проект.

Під час другого пленарного засідання, 14 травня, юристи виконавчого апарату, фактично вводячи мене і депутатів обласної ради у подальшу оману, дозволяли собі без розгляду постійними комісіями, всупереч існуючому порядку, вільне трактування і редагування документально зафіксованих у матеріалах сесії пропозицій, що неприпустимо.

Ми прогнозували, що факти порушення термінів підготовки та оприлюднення проекту, процедури його погодження, внесення на обговорення, дезорієнтації депутатів обласної ради тощо, у кінцевому рахунку фактично заблокують ухвалення обласною радою відповідного суспільно очікуваного рішення. Що, на жаль і відбулося.

І це вже не вперше – подібна спроба ігнорування нашої комісії мала місце ще й у грудні 2014 року під час розгляду питання про План роботи обласної ради на 2015 рік.

Ми не дарма наполягали, аби тоді було підготовлено для затвердження сесією План роботи обласної ради на рік (всю каденцію), а не на півріччя, як у підсумку ухвалено за замовчування нашої позиції з подачі виконавчого апарату.

Але півріччя вже майже завершується, а проекту Плану наступної роботи ми так і не бачимо.

І головне – без усіляких на те підстав, свідомо чи не свідомо, названими особами вкотре збурюється громадськість, провокується нагнітання недовіри до органів влади та їх керівників, депутатів обласної ради, що, переконаний – має дістати належну адміністративну і політичну оцінку.

Шановний Петре Васильовичу!

Виходячи з викладеного вище, на підставі даного звернення прошу Вас про наступне:

 

1. Утриматися від підписання Рішення двадцять восьмої сесії обласної ради шостого скликання “Про внесення змін та доповнень до Регламенту Полтавської обласної ради шостого скликання”.

 

2. Обговорити, за доцільності, викладену проблематику під час розширеного засідання Президії обласної ради, яке Ви скликаєте 22 травня, та вирішити на найближчій сесії питання щодо усунення процедурної помилки, яка мала місце під час ухвалення Рішення двадцять восьмої сесії обласної ради шостого скликання “Про внесення змін та доповнень до Регламенту Полтавської обласної ради шостого скликання”.

 

3. Доручити виконавчому апарату обласної ради (відділу юридичного забезпечення) вжити необхідних заходів з унормування ситуації навколо проголосованих пропозицій, які виключають одна одну, а також редакційно передбачити у Рішенні й окремий час для виступів депутатів обласної ради, що відтепер матиме місце із врахуванням підтриманого доповнення від постійної комісії з питань екології та раціонального природокористування.

 

З повагою

Голова

 

постійної комісії                                                     (підписано)                                               М.М. Ганнущенко

 

Перейти до вмісту