Ви тут:

17 червня – Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухами

17 червня 1994 року в м. Париж (Франція) була прийнята Конвенція ООН про боротьбу з опустелюванням, яка набрала чинності 26 грудня 1996 року. Вона є однією з найбільших міжнародних угод природоохоронного спрямування поряд з Конвенцією ООН про біологічне різноманіття та Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату. Конвенція ООН про боротьбу з опустелюванням не стосується процесу утворення чи розширення пустель як таких. Її метою є консолідація світових зусиль для боротьби з різними видами деградації земель під впливом природних та антропогенних чинників.

Проблема деградації земель в Україні є актуальною та гострою. Це і загальне зниження родючості ґрунтів через ерозію, засолення та осолонцювання, підкислення, забруднення та підтоплення значних територій та ін.

Україна приєдналася до Конвенції в 2002 році згідно із Законом України від 4 липня 2002 року № 61-ІV.

Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою покликаний звернути увагу людей на необхідність міжнародного співробітництва для ефективної боротьби з опустелюванням і засухою в природі. Цей процес змушує бити тривогу багатьох вчених, оскільки він загрожує навколишньому середовищу нашої планети. Опустелювання загрожує здоров’ю і благополуччю понад 1 млрд. людей. Питання охорони земель в умовах загострення екологічної ситуації в Україні має стати одним з найважливіших напрямків державної політики, оскільки поліпшення стану землі відкриває значні резерви збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції і забезпечує суттєве оздоровлення екологічних умов життя людини.

Опустелювання – це деградація засушливих ґрунтів, через яку гинуть родючі землі, пасовища та ліси. На сьогодні воно є однією з найбільш глобальних економічних проблем світу в цілому та України зокрема. Причиною жахливої деградації земель є надмірна неправильна експлуатація ґрунтів, нераціональна вирубка лісів тощо. Від неї тією чи іншою мірою страждає 70 % засушливих територій в усьому світі.

На виконання пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 № 1024-р «Про схвалення Концепції боротьби з деградацією земель та опустелюванням» Міністерством екології та природних ресурсів України розроблений проект Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням, з яким можна ознайомитися на веб-сайті Міністерства.

Помірні кліматичні умови у поєднанні із материнськими породами та рівнинним рельєфом сприяли утворенню родючих чорноземних грунтів на терито​рії Полтавської області, основна частина яких у по​вній мірі забезпечена поживними речо​винами, мікро- та макроелементами, що визначають родючість ґрунту. За показником вмісту гумусу в грунті Полтавщи​на займає пріоритетне місце серед інших регіонів України.

Як відомо, розораність земель в Україні є найвищою в Європі. Більше чверті ріллі Європи припадає на Україну, тоді як частка її території менше 6 %. В Полтавській області розорано 61,7 % території. Подібне використання земельних ресурсів не відповідає вимогам раціонального природокористування.

Грунти області досить різноманітні за своїм походженням, механічним складом і родючістю. Центральну частину тери​торії займають потужні, мало- і середньогумусні чорноземи. Східна час​тина області, на межі з Харківською областю, зайнята звичайними середньогу​мусними чорноземами, перехідними до потужних.

У цілому Полтавська область має значний агроресурсний потенціал. Основна частина земель області знаходиться у сільськогос​подарському використанні. За даними спостережень, починаючи з 60-х років минулого століття, в грунтах Полтавщини відбувається нестримне зменшення вмісту гумусу.

Серед основних чинників негативного впливу на земельні ресурси сільськогосподарського виробництва є:

значна розораність земель і, що найбільш небезпечно, на схилах; порушення і недотримування сівозмін; застосування важкої техніки; недостатність внесення органічних та мінеральних добрив (на орні землі запасу сільських рад добрива не вносяться взагалі); надмірна насиченість структури посівних площ технічними культурами і, особливо, соняшником; зупинка будівництва протиерозійних гідротехнічних споруд.

Серед об’єктів промисловості найбільший негативний вплив на стан земельних угідь в області чинять підприємства нафтогазового комплексу при будівництві та експлуатації газонафтових свердловин і трубопровідного транспорту та при пошкодженнях трубопроводів, найчастіше – навмисних, з метою крадіжок газоконденсату.

Основним напрямком з охорони земель, підвищення родючості ґрунтів і економії енергоресурсів повинні стати біологічна система землеробства, впровадження нових технологій вирощування сільськогосподарських культур, у тому числі ґрунтозахисних та енергозберігаючих, проведення робіт по вилученню з інтенсивного обробітку малопродуктивних, ерозійно-небезпечних земель, впровадження ґрунтозахисно-меліоративної та агроландшафтної організації території.

Отже, однією з ключових складових охорони довкілля як в Україні, так і на Полтавщині, є забезпечення збереження та невиснажливого використання земель.

17 червня – відзначається людством як Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухами. Цього року він проходитиме під гаслом: «Безкоштовної їжі не буває! Інвестуй у здорові ґрунти!».

Департамент з питань нафтогазового комплексу, промисловості, екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації

Система Orphus Поделиться на fb