Ви тут:

По питанню щодо надання щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці особі, що працює цілий день за комп’ютером, надає роз’яснення головний державний інспектор праці Шувакіна Ольга Миколаївна.

Відповідно до ст.6 Закону України «Про відпустки» щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш ніж 24 календарні дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

Окремим категоріям працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, згідно з п. 1 ст. 8 Закону України «Про відпустки» надаються щорічні додаткові відпустки за особливий характер праці за Списком виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я (за текстом – Список).

Оскільки робота осіб, які працюють на електронно-обчислювальних та обчислювальних машинах, до яких належить і персональний комп’ютер, пов’язана з підвищеним зоровим і нервово-емоційним навантаженням, їх роботу віднесено до роботи з особливим характером.

Особам, робота яких пов’язана з використанням персонального комп’ютера і яким тривалість щорічної відпустки не визначено іншими актами законодавства, надаються щорічні додаткові відпустки за особливий характер праці тривалістю до чотирьох календарних днів згідно з підрозділом «Інші види виробництв» розділу XXII «Загальні професії за всіма галузями господарства» (п. 58 вищезазначеного Списку).

Конкретна тривалість таких відпусток встановлюється колективним або трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про відпустки» до стажу роботи, що дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими умовами праці та за особливий характер праці, зараховується:

• час фактичної роботи із шкідливими, важкими умовами або з особливим характером праці, якщо працівник зайнятий у цих умовах не менше половини тривалості робочого дня, встановленої для працівників даного виробництва, цеху, професії або посади;

• час щорічних основної та додаткових відпусток за роботу із шкідливими, важкими умовами і за особливий характер праці;

• час роботи вагітних жінок, переведених на підставі медичного висновку на легшу роботу, на якій вони не зазнають впливу несприятливих виробничих факторів.

Згідно з «Порядком застосування Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці» (затвердженим наказом Мінпраці та соцполітики України 30.01.98р. №16, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.01.98р. за №58/2498) додаткова відпустка за особливий характер праці надається пропорційно фактично відпрацьованому часу. До розрахунку часу, що дає право працівнику на таку відпустку, зараховуються дні, коли він фактично був зайнятий на роботах з особливим характером праці не менше половини тривалості робочого дня, встановленого для працівників цих виробництв, цехів, професій, посад.

Отже, якщо працівник був на лікарняному, у відпустці без збереження заробітної плати, на навчанні тощо, або певну кількість робочих днів був зайнятий в умовах, передбачених Списком, менше половини тривалості робочого дня, ці дні не зараховуються до стажу, що дає право на додаткову відпустку за особливий характер праці.

Облік часу, відпрацьованого в умовах, передбачених Списком, здійснюється власником або уповноваженим ним органом.

Оскільки щорічна додаткова відпустка надається пропорційно фактично відпрацьованому часу, тривалість щорічної додаткової відпустки залежатиме від кількості фактично відпрацьованих працівником днів, у які він був зайнятий в умовах, передбачених Списком, не менше половини тривалості робочого дня.

Перейти до вмісту