Ви тут:

У Полтаві стартував конкурс відеороликів соціальної реклами «НЕ МОВЧИ!»

З метою пропаганди здорового способу життя серед молоді, популяризації активних видів відпочинку, активізація уваги молоді на можливих наслідках вживання алкогольних, слабоалкогольних, тонізуючих напоїв, енергетиків, небезпеки соціальних хвороб, сприяння раціональному, продуктивній і усвідомленому вибору стилю життя молоді, враховуючи ймовірні результати, привернення уваги громадськості до актуальних проблем сьогодення, управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Полтавської міської ради спільно з Полтавською обласною громадською організацією «Центр здорової молоді» та Студентською радою міста Полтава оголошують конкурс відеороликів соціальної реклами «Не мовчи!». Про це повідомили у Полтавській міській раді.

Запрошуємо молодь, представників молодіжних, громадських організацій та їх спілок, творчі ініціативні групи взяти участь у даному конкурсі.

Відеороботи та заявки на участь у конкурсі необхідно подати до 03.04.2015 р. управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 36, к. 119.

Детальна інформація про умови участі у конкурсі, положення про конкурс та заявка встановленого зразка також на сайтах:

www.studclub.poltava.ua;

www.inpoltava.com.

За додатковою інформацією звертайтеся за тел. 2-57-29.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення конкурсу відеороликів соціальної реклами

«Не мовчи!»

 

І. Організатори Конкурсу

 

1.1. Організатори Конкурсу відеороликів соціальної реклами «Не мовчи!» (надалі – Конкурс) – управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Полтавської міської ради, Полтавська обласна громадська організація «Центр здорової молоді», Студентська рада м. Полтава.

 

ІІ. Мета і завдання Конкурсу

 

2.1. Мета Конкурсу – популяризація активного та здорового способу життя, профілактика негативних проявів та соціально-небезпечних хвороб в молодіжному середовищі, формування у підростково-молодіжному середовищі навичок до здорового способу життя.

2.2. Завдання Конкурсу:

2.2.1. формування у молоді світогляду, ґрунтоване на понятті цінностей людського існування, які базуються на культурно-історичних та духовних традиціях суспільства, творчого відношення до оточуючого світу, власній долі та самого себе; вміння приймати та долати труднощі, які зустрічаються на життєвому шляху та допомагають формувати життєву стійкість та оптимістичні установки; психологічні уміння і навички долати спокуси і самостійно будувати свій життєвий шлях;

2.2.2. сприяння пропаганді системи цінностей «Гідність», «Відповідальність», світогляду та ідеологем «гідна людина», «відповідальна людина», «благополучна людина»;

2.2.3. розвиток творчих ініціатив молоді;

2.2.4. активізація громадянської позиції молоді м. Полтава;

2.2.5. залучення молоді до сфери соціальної творчості, морального та цивільного виховання;

2.2.6. популяризація соціальної реклами серед молоді за допомогою розміщення робіт в місцевих ЗМІ та при проведенні соціально- інформаційних та рекламних кампаній щодо пропаганди активного і здорового способу життя.

2.3. Номінації Конкурсу:

2.3.1. пропаганда здорового способу життя;

2.3.2. профілактика вживання алкогольних, слабоалкогольних, тонізуючих напоїв, енергетиків.

 

ІІІ. Учасники Конкурсу

 

3.1. Учасники Конкурсу – молодь віком від 14 до 35 років (включно). В Конкурсі можуть брати участь як окремі особи, так і групи осіб: представники молодіжних, громадських організацій м. Полтава, органи учнівського, студентського самоврядування та представники навчальних закладів, творчі групи.

3.2. Допущеними до участі у Конкурсі вважаються ті особи, або групи осіб, представники молодіжних, громадських організацій м. Полтава, органи учнівського, студентського самоврядування, представники навчальних закладів, творчі групи, які оформили та подали документи відповідно до умов Конкурсу.

3.3. Конкурс проходить на території м. Полтава.

 

ІV. Порядок організації та умови проведення Конкурсу

 

4.1. Конкурс проводиться у три етапи:

4.1.1. Перший етап – з 02 лютого 2015 року по 03 квітня 2015 р. На цьому етапі йде збір заявок та конкурсних відеоробіт.

4.1.2. Другий етап – з 04 квітня 2015 року по 20 квітня 2015 р. На цьому етапі йде професійна оцінка, поданих на Конкурс відеоробіт, визначення переможців та призерів Конкурсу.

4.1.3. Третій етап – з 21 квітня 2015 року і протягом 10 календарних днів. На цьому етапі йде нагородження переможців та призерів Конкурсу.

4.2. Учасники Конкурсу до 03 квітня 2015 р. подають наступні матеріали:

4.2.1. Заповнену анкету учасника/ів (додається).

4.2.2. Один відеоролик формату dvd-video (Mpeg-2) тривалістю не більше 1 хвилини.

4.3. Надсилаючи відеоролик на Конкурс, учасник повинен зважати на дотримання у роботі наступних умов ефективної реклами:

4.3.1. зміст і сюжет не повинні суперечити законодавству України;

4.3.2. текст реклами має бути коротким, лаконічним та оригінальним;

4.3.3. наявність у рекламі емоційного забарвлення, використовуючи колір, шрифт, світло, малюнки, графічні елементи тощо;

4.3.4. відсутність у роботі відомостей, які суперечать дійсності;

4.3.5. відеоролик повинен відповідати тематиці Конкурсу, вказаній у п. 2.3 цього Положення.

4.4. У відеороботах, надісланих для участі у Конкурсі, не повинно бути:

4.4.1. імен авторів, адрес і телефонів, комерційної інформації, імен політичних діячів та лідерів рухів, у тому числі релігійних символів, назв та згадок (логотипів, брендів, символіки) товарної реклами у будь-яких формах, згадок про політичні партії, а також політичних лозунгів, висловлювань, що несуть антидержавний та антиконституційний зміст;

4.4.2. зображень інтимних сцен, усіх видів свастики, насилля, дискримінації, вандалізму, що відображають тілесні страждання людей і тварин;

4.4.3. інформації, яка в будь-якій формі принижує честь та гідність людини чи окремої групи, спільноти, національності;

4.4.4. об’єктів права інтелектуальної власності, що не належить учаснику, жодним чином не порушувати вказаних прав третіх осіб;

4.4.5. чужих текстів чи ідей дизайну (повністю чи частково).

4.5. Відеоролики подаються до управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Полтавської міської ради на дисках до 03 квітня 2015 р. за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 36, к. 119.

4.6. Відеоролики повинні бути створені українською мовою.

4.7. Організатори Конкурсу залишають за собою право використовувати матеріали, подані на Конкурс, сприяючи їх практичній реалізації (з дотриманням вимог з авторського права).

4.8. Організатори Конкурсу залишають за собою право вносити до відеороликів свої логотипи та логотипи партнерів проекту, не порушуючи структури та змістовного наповнення роботи.

4.9. Диски з неякісним зображенням або звуком до участі у Конкурсі не допускаються.

4.10. Визначення дати та місця підведення підсумків Конкурсу визначаються організаторами.

4.11. При поданні менш ніж однієї заявки на участь у Конкурсі, – збір заявок автоматично продовжується на аналогічний період і проведення всіх інших етапів Конкурсу автоматично переноситься в часових рамках відповідно до підпунктів 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 цього Положення.

4.12. У Конкурсі обробка персональних даних учасників здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

4.13. Конкурс вважається оголошеним з моменту опублікування його в засобах масової інформації.

 

V. Експертна комісія Конкурсу та її повноваження

5.1. Для оцінки відеоробіт, допущених до участі в Конкурсі, створюється експертна комісія, до складу якої увійдуть фахівці та експерти наступних сфер: охорона здоров’я, PR, фото та відео-майстерність, громадська діяльність, представники організаторів конкурсу.

Попередній склад Експертної комісії – 9-13 осіб.

5.2. Роботи, які не відповідають вимогам, визначеними розділом ІV цього Положення, експертною комісією не оцінюються.

 

VІ. Порядок визначення та нагородження переможців Конкурсу

6.1. В кожній номінації експертною комісією буде визначено по одній найкращій відеороботі.

6.2. Оцінювання конкурсних відеороликів відбувається за 5-ти бальною шкалою, за такими критеріями:

6.2.1. відповідність роботи заявленій темі;

6.2.2. аргументованість, професіоналізм виконання, ефективність рекламних, соціальних методик і технологій;

6.2.3. соціальна значимість, позитивність, креативність (новизна ідеї, оригінальність, гнучкість мислення) конкурсної роботи;

6.2.4. точність і влучність мови та стилю соціальної реклами;

6.2.5. зрозумілість та доступність роботи.

6.3 Автори відеоробіт, які набрали максимальну кількість балів в кожній номінації, можуть бути нагороджені подарунками та призами від організаторів та партнерів Конкурсу.

 

Координати Оргкомітету Конкурсу:

м. Полтава, вул. Жовтнева, 36, кім. 119

тел.: (05322) 2-57-29.

e-mail: [email protected]

Перейти до вмісту