Ви тут:

Які закони набули чинності з 1 січня

У перший день нового року набули чинності – одні повністю, інші частково – 6 базових законів та 22 закони, якими вносяться зміни до чинного законодавства. Зокрема, 13 законів у фінансово-економічній сфері, 4 – в соціальній, 3 – у правовій, 3 – у сфері держуправління, 1 закон у галузі технічної безпеки та безпеки праці, 1 – у сфері фізичної культури і спорту, 1 – у науково-технічній сфері, 1 – у сфері охорони здоров’я, 1 – у сфері культури. Про це повідомив міністр юстиції Олександр Лавринович.

Отже, які нормативні акти вступили в дію?

Закон “Про Державний бюджет України на 2011 рік”.

Набули чинності основні положення Податкового кодексу. За винятком:

– підпункту 20.1.15.2 пункту 20.1 ст. 20, який набирає чинності з 1 січня 2015 р.;

– ст. 39, яка набирає чинності з 1 січня 2013 р.;

– абзацу 3 пункту 46.2 ст. 46, який набирає чинності з 1 січня 2012 р.;

– розділу ІІІ, який набирає чинності з 1 квітня 2011 р.;

– підпункту 164.2.8 пункту 164.2 ст. 164 в частині включення до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу у вигляді процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, вклад (депозитний) до небанківських фінансових установ згідно із законом або на депозитний (ощадний) сертифікат та абзаців 2-4 пункту 167.2 ст. 167 у частині оподаткування процентів, які набирають чинності з 1 січня 2015 р.;

– підпункту 166.3.4 пункту 166.3 ст. 166, який набирає чинності з 1 січня року, наступного за роком, у якому набере чинності закон про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування;

– підпункту 169.1.1 пункту 169.1 ст. 169, який набирає чинності з 1 січня 2015 р. До 31 грудня 2014 р. для цілей застосування цього підпункту податкова соціальна пільга надається в розмірі, що дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, – для будь-якого платника податку;

– ст. 265, яка набирає чинності з 1 січня 2012 р.;

– пункту 276.5 ст. 276, який набирає чинності з 1 січня 2015 р.

Зокрема кодексом передбачається зменшення кількості податків та зборів: загальнодержавних – до 18, місцевих – до 5; розмір ставки податку з доходів фізичних осіб становитиме 15%. Якщо дохід фізичної особи перевищує десятикратний розмір мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, до суми такого перевищення застосовується ставка 17%; спрощена система оподаткування (єдиний податок) в частині оподаткування суб’єктів малого підприємництва збережена до моменту внесення змін до розділу ХІV Податкового кодексу.

Бюджетний кодекс України.

Кодекс набув чинності з 1 січня 2011 р., крім пункту 2 частини 2 ст. 60 та пунктів 3 і 5 частини другої ст. 61, які набирають чинності з 1 січня 2013 р. Пункт 3 частини 2 ст. 60 цього Кодексу діє до 1 січня 2013 р.

Закон “Про судоустрій і статус суддів”.

Цей Закон набрав чинності 7 липня 2010 р. А з 1 січня введені в дію такі його положення:

– ст. 129 та 130 щодо суддівської винагороди та допомоги на оздоровлення. Суддівська винагорода, нарахована судді відповідно до цього Закону з 1 січня 2011 р. за повний відпрацьований місяць, не може бути меншою, ніж його середній дохід за попередні 12 місяців;

– ст. 142, підпункт 1 підпункту 3.5 пункту 3 розділу XІІ “Прикінцеві положення” цього Закону щодо визначення головних розпорядників коштів Держбюджету вводяться в дію з 1 січня 2011 р.;

– підпункти 1, 2, 10, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 27, 33, 36, 39 та 58 підпункту 3.1, підпункти 1, 2, 4, 11, 22, 51 та 53 підпункту 3.3, підпункти 1, 3, 4, 6, 21, 27, 66, 78 та 86 підпункту 3.6 пункту 3 розділу XІІ “Прикінцеві положення” цього Закону щодо запровадження автоматизованої системи документообігу в судах вводяться в дію з 1 січня 2011 р.;

– підпункт 2 підпункту 3.6 та підпункт 10 підпункту 3.7 пункту 3 розділу XІІ “Прикінцеві положення” щодо передачі до юрисдикції адміністративних судів та вилучення із цивільної юрисдикції спорів з приводу призначення, обчислення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та інших соціальних виплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг, речового майна, пайків або грошової компенсації замість них.

Закон “Про захист персональних даних”.

Закон регулює відносини, пов’язані із захистом персональних даних під час їх обробки.

Закон “Про газ (метан) вугільних родовищ”.

З 1 січня 2011 р. набрала чинності частина 1 ст. 12 цього закону. Згідно з нею, не допускається експлуатація вугільних родовищ з підвищеним рівнем концентрації газу (метану) без проведення необхідних заходів з вентиляції або дегазації, які забезпечують приведення концентрації газу (метану) до встановлених нормативів.

Рештою законів, що набрали сили в перший день нового року, вносяться зміни до чинного законодавчого масиву.

У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ

Закон “Про внесення змін до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” щодо виплати допомоги при народженні дитини”.

Тепер допомога при народженні дитини нараховуватиметься в розмірах прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, встановлених на день народження дитини. Допомога при народженні дитини надаватиметься у сумі, кратній:

– 22 розмірам прожиткового мінімуму – на першу дитину;

– 45 розмірам прожиткового мінімуму – на другу дитину;

– 90 розмірам прожиткового мінімуму – на третю і кожну наступну дитину.

Допомога виплачуватиметься одноразово у дев’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму при народженні дитини, решта суми – таким чином:

– на першу дитину – упродовж наступних 12 місяців,

– на другу дитину – упродовж 24 місяців,

– на третю і кожну наступну дитину – упродовж 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабміном.

Закон “Про внесення зміни до статті 14 Закону України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”.

Ним передбачено виплату в повному обсязі пенсії за особливі заслуги перед Україною особам, які одержують таку пенсію та перебувають на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі).

Закон “Про внесення зміни до статті 30 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”.

Цим законом ст. 30 Закону “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” доповнено частинами 6-9 з питань щодо Порядку надання пільг власникам транспортних засобів – інвалідам з ураженням опорно-рухового апарату, членам їхніх сімей, яким передано право керування автомобілем, та законним представникам недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату, на безоплатне паркування на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках для паркування та на безоплатне зберігання на автостоянках, які надають послуги щодо зберігання транспортних засобів (крім автостоянок гаражних кооперативів).

Закон “Про внесення змін до статті 208 Земельного кодексу України”.

Внесено доповнення до частини 1 ст. 208 Земельного кодексу, якою передбачено, що громадські організації інвалідів України, їх підприємства (об’єднання), установи та організації у разі використання земельних ділянок для будівництва реабілітаційних установ, об’єктів фізкультури та спорту, соціального забезпечення звільняються від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

У ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ

Закон “Про внесення зміни до статті 209 Земельного кодексу України”.

В ньому частина 2 ст. 209 Земельного кодексу викладена в новій редакції щодо використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва. Крім того, з 1 січня 2011 р. текст ст. 209 Земельного кодексу викладено в новій редакції згідно із Законом від 8 липня 2010 р.N2457-VІ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Бюджетного кодексу України”.

Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”.

Ним внесено зміни до низки законодавчих актів з питань оподаткування з метою збільшення надходження податків і зборів до бюджетів усіх рівнів. Так, підпунктами 1 і 2 пункту 11 розділу І передбачені зміни та доповнення до розділу ІІ “Прикінцеві положення” та додатку N 1 Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” щодо:

– запровадження коригуючого коефіцієнта до ставок рентної плати за нафту та газовий конденсат;

– щорічної індексації нормативів платежів за користування надрами для видобування корисних копалин;

– встановлення базових нормативів для користування надрами видобування глинистих порід на рівні 5% від вартості видобутих корисних копалин, товарної продукції.

Крім того, з 1 січня 2011 р., згідно з Податковим кодексом від 2 грудня 2010 р. у N 2755-VІ, втрачають чинність пункти 4, 5, 7, 81 і 82, розділу ІІ “Прикінцеві положення”, додатки N 1 і N 2 Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”.

Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Бюджетного кодексу України”.

У зв’язку з прийняттям Бюджетного кодексу цим Законом внесено зміни до законодавчих актів з метою посилення відповідальності за порушення бюджетного законодавства. Зокрема, статтю 16412 “Порушення бюджетного законодавства” Кодексу про адміністративні правопорушення викладено у новій редакції, згідно з якою бюджетні правопорушення розподілятимуться за видами, за кожний з яких визначена окрема відповідальність.

Закон “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

Цей Закон визначає правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку такого єдиного внеску, умови та порядок його нарахування і сплати, та повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку.

Пункт 2 розділу І Закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку та підготовки готельної інфраструктури до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу”.

Внесено зміни до низки Законів, зокрема, “Про оподаткування прибутку підприємств” щодо тимчасового, строком на 10 років, звільнення з 1 січня 2011 р. від оподаткування прибутку підприємств, отриманого ними від надання готельних послуг у готелях категорій “п’ять зірок”, “чотири зірки” та “три зірки”, якщо вони (у тому числі новозбудовані чи реконструйовані або в яких проведено капітальний ремонт чи реставрація існуючих будівель і споруд) були введені в експлуатацію до 1 вересня 2012 р.

Разом з тим, Закон “Про оподаткування прибутку підприємств” втратить чинність з 1 квітня 2011 р., крім пункту 1.20 ст. 1, який діє до 1 січня 2013 р., згідно з Податковим кодексом від 2 грудня 2010 р.N 2755-VІ.

Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу векселів”.

Внесено зміни до низки законів та кодексів. Зокрема, Кодекс про адміністративні правопорушення доповнено статтею 16312 “Порушення умов видачі векселів”, якою встановлено відповідальність за правопорушення.

Пункт 3 розділу І Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із Конституцією України”.

Тут внесені зміни та доповнення до ряду законів та кодексів, зокрема до Бюджетного кодексу від 8 липня 2010 р., щодо контролю за використанням коштів з Держбюджету.

Пункти 17 і 18 розділу І Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності”.

Ним внесено зміни до низки законів та кодексів, зокрема, до Законів “Про хімічні джерела струму”, “Про фізичну культуру і спорт”, згідно з якими скорочується перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.

Закон “Про внесення змін до деяких актів України у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України”.

Ним внесено зміни та доповнення до ряду кодексів та законів з питань, що виникають у сфері справляння податків і зборів. Він набрав чинності з 1 січня 2011 р., крім абзаців 2-4 підпункту 4 та абзаців 13-15 підпункту 9 пункту 25 розділу І, які вводяться в дію з 1 січня 2012 р.

Закон “Про внесення зміни до статті 2 Закону України “Про тимчасову заборону стягнення з громадян України пені за несвоєчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги”.

Ним визначено, що нарахування та стягнення пені за несвоєчасне внесення плати за послуги ЖКГ здійснюватиметься на суму боргу, який утворився з 1 січня 2011 р. Дія Закону “Про тимчасову заборону стягнення з громадян України пені за несвоєчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги” припиняється з 1 січня 2011 р.

У ПРАВОВІЙ СФЕРІ

Закон “Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних стосовно органів нагляду та транскордонних потоків даних”.

Закон набрав чинності одночасно з Законом “Про захист персональних даних”, крім статті 3, яка вступила в дію з дня опублікування.

У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Закон “Про внесення змін до статті 10 Закону України “Про державні нагороди України”.

Ним встановлено почесне звання “Заслужений гірник України”.

Закон “Про внесення змін до статті 10 Закону України “Про державні нагороди України”.

Ним встановлено почесне звання “Заслужений працівник цивільного захисту України”.

Закон “Про внесення змін до статті 10 Закону України “Про державні нагороди України”.

Ним встановлено почесне звання “Заслужений працівник туризму України”.

У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Закон “Про внесення змін до Закону України “Про фізичну культуру і спорт” та інших законодавчих актів України”.

Закон набирає чинності з 1 січня, крім ст. 14 Закону “Про фізичну культуру і спорт”, у редакції цього Закону, яка набирає чинності з 1 січня 2012 р.

У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Підпункт 6 пункту 1 та підпункт 3 пункту 3 розділу І Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв”

щодо заборони продажу тютюнових виробів у споживчих упаковках, що містять менше 20 сигарет.

Законом внесені зміни до низки законів України, зокрема, “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”, “Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення” щодо обмеження споживання і продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів.

У СФЕРІ КУЛЬТУРИ

Пункти 2, 3 та 4 розділу І Закону “Про внесення змін до Закону України “Про кінематографію” та інших законів України щодо підтримки виробництва національних фільмів”.

Пунктами 2, 3 розділу І цього закону передбачено внести зміни до Законів: “Про плату за землю” щодо звільнення виробників національного кіно від плати за земельні ділянки, що забезпечують національне кіновиробництво; “Про податок на додану вартість”, яким до 1 січня 2016 р. від ПДВ звільняються усі роботи щодо виробництва національних фільмів, їх показ, та дублювання українською мовою іноземного кіно. Разом з тим, Закони “Про плату за землю”, “Про податок на додану вартість” втрачають чинність з 1 січня 2011 р. згідно з Податковим кодексом від 2 грудня 2010 р. N2755-VІ.

Пунктом 4 розділу І цього Закону передбачено внести зміни до Закону “Про оподаткування прибутку підприємств”, зокрема, звільнення від податків спонсорів, які вкладають кошти у виробництво національних фільмів. Разом з тим, Закон “Про оподаткування прибутку підприємств” втратить чинність з 1 квітня 2011 року, крім пункту 1.20 ст. 1, згідно з Податковим кодексом від 2 грудня 2010 р.N2755-VІ.

У НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ СФЕРІ

Закон “Про внесення зміни до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”.

Ним врегульовані питання науково-технічної та господарської діяльності, законодавчого вдосконалення та покращення пенсійного забезпечення наукових працівників, створення рівних умов для виплати пенсій науковим працівникам незалежно від року виходу на пенсію та форми власності наукових установ та організацій, в яких вони працювали.

ПОСТАНОВИ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ

“Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі”.

“Про оплату праці працівників закладів культури, яким надано статус академічних”.

Забезпечено єдиний підхід у визначенні умов оплати праці працівників закладів культури, яким надано статус академічних, та застосовується додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів (ставок зарплати, тарифних ставок), максимальний розмір якого не перевищує 2, а інших працівників цих закладів – 1,3.

“Про затвердження Тимчасового порядку присвоєння кадастрового номера земельній ділянці”.

Цією постановою затверджено Тимчасовий порядок присвоєння кадастрового номера земельній ділянці. Ця постанова набрала чинності одночасно з постановою уряду від 9 вересня 2009 р. N 1021 “Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі” – з 1 січня 2011 р.

“Про затвердження Порядку обслуговування Державним казначейством установ України, які функціонують за кордоном”.

Пункт 23 Порядку і правил обов’язкового страхування об’єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов’язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском і експлуатацією її у космічному просторі,

затверджених постановою Кабміну “Про затвердження Порядку зарахування до державного бюджету коштів, що отримуються установами України, які функціонують за кордоном”. Цей пункт визначає розміри страхових тарифів при страхуванні об’єктів космічної діяльності. Постановою затверджено Порядок зарахування до державного бюджету коштів, що отримуються установами України, які функціонують за кордоном.

“Про затвердження Порядку покриття тимчасових касових розривів Пенсійного фонду України, пов’язаних з виплатою пенсій”.

“Про внесення змін до актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності судів та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України”.

З 1 січня 2011 р. набули чинності усі положення цієї постанови, окрім:

– абзацу 3 пункту 1, пункту 5 (зміни, що вносяться до актів Кабміну з питань діяльності судів),

– пунктів 7-9, 11-15, 17, 19,20, 22-24 (перелік актів Кабміну, що втратили чинність), які набирають чинності одночасно із ст. 129 і 130 Закону “Про судоустрій і статус суддів” щодо суддівської винагороди та допомоги на оздоровлення.

“Про затвердження Порядку створення штатних спортивних команд резервного спорту”.

“Про ідентифікацію об’єктів нерухомого майна для державної реєстрації прав на них”.

Нею затверджено Порядок складення та затвердження індексних кадастрових карт (планів) і кадастрових планів земельних ділянок, вимоги до їх оформлення та Порядок присвоєння об’єкту нерухомого майна реєстраційного номера. З 1 січня набрали чинності усі положення постанови, окрім абзацу 3 пункту 1, який набирає чинності з 1 січня 2012 р.

“Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів”.

“Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів”.

Цією постановою затверджено формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до держбюджету) між державним та місцевими бюджетами та формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до місцевого бюджету) між районними або міськими (м. Севастополя, міста республіканського АР Крим чи обласного значення) бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст, адміністративно підпорядкованих відповідному району або місту.

“Про затвердження Порядку повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету в разі їх нецільового використання”.

“Про фінансове забезпечення цивільної відповідальності за ядерну шкоду державним спеціалізованим підприємством “Чорнобильська АЕС”.

“Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. N 283 і від 5 липня 2002 р. N 932”.

Нею внесено зміни до порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку та до переліку документів, які підлягають захисту голографічними елементами.

“Про затвердження переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

“Про внесення змін до Порядку використання суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, що надійшли до державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”.

“Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2011 рік”.

Розпорядження “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України”.

Воно набрало чинності з дня прийняття, крім пункту 5, який вступив у дію 1 січня 2011 р. Згідно з ним, з 1 січня втратило чинність розпорядження КМУ від 11 березня 2009 р. N 270 “Про надання повноважень на здійснення оптової торгівлі спиртом етиловим”.

ПОСТАНОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

“Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України “Про заснування соціальних стипендій Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей”.

Зокрема, установлено розмір соціальних стипендій парламенту для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації – 750 грн, та ІІІ-ІV рівнів акредитації – 900 грн.

Джерел ukurier.gov.ua .

Перейти до вмісту