Ви тут:

По питанню особливості порядку звільнення працівника за переведенням на інше підприємство надає роз’яснення головний державний інспектор праці ТДІзПП у Полтавській області Братусь Лариса Олексіївна

Відповідно до п.5 ст. 36 КЗпП України, однією з підстав припинення трудового договору є переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду.

Таке переведення можливе тільки за наявності таких умов:

– згода працівника на переведення;

– домовленість (згода) між власником або уповноваженими ними особами;

– наявність наказу на переведення за попереднім місцем роботи;

– наказ про прийняття на роботу з нового місця роботи.

Якщо всі ці умови будуть виконані, то переведення працівника на інше місце роботи буде здійснено відповідно до трудового законодавства.

До працівника, прийнятого на роботу за переведенням, під час оформлення трудового договору не може бути застосовано випробування (відповідно до ч.3 ст. 26 КЗпП України випробування не встановлюється в разі переведення на роботу на інше підприємство, в установу, організацію).

У разі переведення на інше підприємство за працівником може бути збережено відпустку, не використану на попередньому місці роботи.

Відповідно до ст. 81 КЗпП України на бажання працівників, переведених на роботу з одного підприємства, установи, організації на інше підприємство, в установу, організацію, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічної основної відпустки і не одержали за неї грошової компенсації, щорічна відпустка повної тривалості їм надається до настання шестимісячного терміну безперервної роботи після переведення. Якщо працівник, переведений на роботу на інше підприємство, в установу, організацію, повністю або частково не використав щорічних основної та додаткових відпусток й не одержав за них грошової компенсації, то до стажу роботи, що дає право на щорічні основну та додаткові відпустки, зараховується час, за який він не використав цих відпусток за попереднім місцем роботи. За бажанням працівника, який переводиться на роботу на інше підприємство, грошова компенсація за невикористані дні вказаних вище відпусток повинна бути перерахована на рахунок підприємства, на яке він збирається перейти (ч.3 ст. 24 Закону України «Про відпуски»).

Перейти до вмісту