Ви тут:

Які документи необхідно мати для отримання електронного цифрового підпису

Послуги електронного цифрового підпису, які органи ДФС України надають платникам податків, значно спрощують ведення документообігу під час провадження господарської діяльності, заощаджують час осіб, відповідальних за подання податкової звітності, а також захищають інтелектуальну власність платників, що звітуються до контролюючих органів в електронному вигляді.

У зв’язку з цим Державна податкова інспекція у м. Полтаві нагадує, що всі юридичні та фізичні особи мають можливість отримати електронний ключ цифрового підпису абсолютно безкоштовно, завітавши до Центру обслуговування платників за адресою вул. Фрунзе, 155, зал №1, каб. №1.

Звертаємо увагу на перелік документів, необхідних для отримання електронного цифрового підпису.

Юридичні особи повинні надати такі копії документів:

–​ заповнена та підписана Реєстраційна картка (для юридичної особи) встановленого зразка із згодою на обробку персональних даних підписувала, у двох примірниках;

–​ додаток до розділу 2 Реєстраційної картки (в разі одночасного отримання послуг електронного цифрового підпису для більш ніж двох осіб), у двох примірниках;

–​ оригінал статуту юридичної особи (засновницького договору, рішення про створення юридичної особи, яка діє на підставі модельного статуту) або його нотаріально засвідчена копія (надається виключно для ознайомлення;

–​ документи, що підтверджують повноваження керівника заявника (копія наказу про призначення, протокол загальних зборів засновників/учасників);

–​ копії документів, що підтверджують належність підписувала до юридичної особи та його повноваження (наказ про призначення на посаду або трудовий договір);

–​ копія дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства або службової картки (за наявності таких осіб);

–​ копія паспорта підписувача (копії 1-2 сторінок (3-6 за наявності відміток) та сторінка з відміткою про реєстрацію місця проживання), засвідчена підписом власника;

–​ копія посвідки на постійне (тимчасове) місце проживання, засвідчена підписом власника, або паспорт громадянина іншої країни із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову (для іноземних громадян);

–​ копія документа про зміну прізвища підписувача, виданого відповідним державним органом (якщо в поданих документах є невідповідність прізвища);

–​ копія картки платника податків, засвідчена підписом власника (тільки для посадових осіб, які уповноважені на підписання звітності). За наявності у паспорті громадянина України реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до вимог Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, замість копії картки платника податків може бути подана копія сторінки паспорта громадянина України з відповідною відміткою; засвідчена підписом власника. Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номера облікової картки платника податків, додатково подається копія сторінки паспорта з відміткою про таку відмову.

–​ носії для запису особистих ключів

Фізичні особи повинні надати такі копії документів:

–​ заповнена та підписана Реєстраційна картка (для фізичної особи/фізичної особи – підприємця) встановленого зразка із згодою на обробку персональних даних підписувала, у двох примірниках;

–​ копія паспорта підписувача (копії 1-2 сторінок (3-6 за наявності відміток) та сторінка з відміткою про реєстрацію місця проживання), засвідчена підписом власника;

–​ копія посвідки на постійне (тимчасове) місце проживання, засвідчена підписом власника, або паспорт громадянина іншої країни із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову (для іноземних громадян);

–​ копія картки платника податків, засвідчена підписом власника (тільки для посадових осіб, які уповноважені на підписання звітності). За наявності у паспорті громадянина України реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до вимог Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, замість копії картки платника податків може бути подана копія сторінки паспорта громадянина України з відповідною відміткою; засвідчена підписом власника. Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номера облікової картки платника податків, додатково подається копія сторінки паспорта з відміткою про таку відмову.

–​ носії для запису особистих ключів

Інформаційно – комунікаційний відділ Державної податкової інспекції у м. Полтаві

Перейти до вмісту