Ви тут:

10 жовтня – день працівників стандартизації та метрології

  10 жовтня в Україні традиційно відзначають День стандартизації та метрології. Хоча для багатьох пересічних громадян ці два слова асоціюються лише з сухими термінами, уявити сучасне життя без дотримання стандартів та точності вимірювань практично неможливо. Від розвитку цих напрямків напряму залежить розвиток різних галузей, як-то наука, промисловість, освіта, охорона здоров’я і таке інше.

Перед державним підприємством «Полтавастандартметрологія», яке знаходиться у підпорядкуванні Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, стоїть цілий ряд завдань, які загалом можна розділити на 3 основні напрямки:

метрологія – контроль за дотриманням точності вимірювань (повірка, калібрування, метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки, атестація вимірювальних лабораторій тощо);

стандартизація – участь у розробці національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та надання підприємствам послуг пов’язаних з актуалізацією їх нормативної бази;

оцінка відповідності – підтвердження відповідності продукції (товарів, робіт, послуг) та систем управління вимогам нормативних документів.

Дотримання точності вимірювань –

ознака цивілізованого суспільства.

На сьогоднішній день, метрологи ДП «Полтавастандартметрологія» виконують роботи з метрологічної атестації та повірки засобів вимірювальної техніки по 10 видах вимірювань із 12 зареєстрованих на території України. Це дозволяє їм проводити повірку та метрологічну атестацію значної кількості засобів вимірювальної техніки, що експлуатуються на території Полтавської області, в тому числі: лічильників газу та води, комплексів по комерційному обліку блакитного палива, спідометрів, нівелірів, теодолітів, дозаторів, вагів, амперметрів, вольтметрів, манометрів, тощо. А також виконувати роботи з державних приймальних та контрольних випробувань вимірювальної техніки, що випускаються підприємствами Полтавської області.

Саме метрологи «Полтавастандартметрології» проводять повірку приладів медичного призначення (електрокардіографів, електроенцелографів, іншого медичного обладнання) та перевірку вихідних параметрів медичного обладнання (апаратів УВЧ-терапії, НЧ-терапії, апаратів магнітотерапії, гальванізаторів і таке інше).

Загалом з початку року було повірено понад 170 тисяч одиниць різноманітних засобів вимірювальної техніки. Усі види робіт проводяться на спеціалізованих робочих місцях, підприємство оснащене 1027 робочими еталонами, лише з початку року було придбано 9 одиниць нових еталонів і повірочного обладнання. ДП «Полтавастандартметрологія» має спеціалізований автотранспорт, відповідну нормативну документацію та кваліфікованих спеціалістів. Зокрема, тут працюють 70 державних повірників, що пройшли спеціальну підготовку та атестовані на проведення метрологічних робіт.

Маємо новий сучасний вагоповірочний автомобіль з комплектом еталонних гирь загальною масою 16 тонн. Це дало змогу вдосконалити процедуру повірки ваг автомобільних з межею зважування до 80 тонн. Новий вагоповірочний автомобіль дозволяє в найкоротші терміни забезпечувати доставку еталонних гирь для проведення повірки (калібрування) та державної метрологічної атестації автомобільних ваг, що сприяє підвищенню загального рівня обслуговування замовників.

До речі, метрологи ДП «Полтавастандартметрологія» не лише повіряють засоби вимірювальної техніки, але і надають кваліфіковані консультації щодо їх застосування, допомагають організувати діяльність вимірювальних лабораторій з подальшою їх атестацією. З початку року було атестовано 114 вимірювальних лабораторій.

Якість продукції та послуг повинна бути підтверджена

 третьою незалежною стороною

Ще один напрямок діяльності підприємства – оцінка відповідності продукції та послуг вимогам стандартів та технічних регламентів. Фахівці ДП «Полтавастандартметрологія» здійснюють оцінку відповідності практично всіх видів продукції, серед яких харчова та сільськогосподарська, питна вода, товари легкої промисловості, будівельні матеріали, нафтопродукти, різноманітне обладнання та машини, обчислювальна техніка, джерела світла тощо. Серед послуг, які ми сертифікуємо: готельні та послуги харчування, транспорту та засобів зв’язку, домашньої прислуги, ремонту й інші.

За 9 місяців поточного року органом з оцінки відповідності продукції та послуг ДП «Полтавастандартметрологія» видано 275 сертифікатів відповідності на різноманітну продукцію, 45 сертифікатів на послуги та 35 сертифікатів на системи управління якістю та безпечністю харчових продуктів. Проведено 391 технічний нагляд за сертифікованою продукцією та послугами, поставлено на виробництво 24 види продукції. Зареєстровано та видано 199 декларацій про відповідність продукції вимогам Технічних регламентів.

Крім того, фахівці підприємства перевіряють на відповідність чинному законодавству та нормативним документам технічні умови (за якими виготовляється продукція) і зміни до них з подальшою їх державною реєстрацією, надають методично-консультаційну допомогу щодо етикетування харчової продукції та здійснюють перевірку зразків етикеток на відповідність вимогам чинного законодавства України та НД на конкретний вид продукції. Власний фонд нормативних документів підприємства перевищує 25 тисяч найменувань.

Проведення робіт з оцінки відповідності продукції неможливе без попереднього її випробування. ДП «Полтавастандартметрологія» має потужну випробувальну базу до складу якої входять Науково-дослідний випробувальний центр харчової продукції та Науково-дослідний випробувальний центр електричних ламп та технологічного обладнання.

У ВЦ харчової продукції мають можливість

проводити практично весь

 спектр найрізноманітніших досліджень

Науково-дослідний випробувальний центр харчової продукції ДП «Полтавастандартметрології» має можливість досліджувати походження соматичних клітин у молоці, антибіотиків у харчових продуктах, вміст вологи в лікарській рослинній сировині, добавок синтетичного походження у харчових продуктах, санітарно-показових, умовно-патогенних та патогенних мікроорганізмів, сумарну питому активність природних радіонуклідів тощо.

Велику увагу підприємство приділяє впровадженню в практику лабораторій сучасних інструментальних методів тестування харчових продуктів, зокрема, газової та рідинної хроматографії, спектрофотометрії, вольтамперометрії тощо. Так, наприклад, завдяки високоефективному рідинному хроматографу освоєно методики по визначенню так званих Е-шок: консервантів, підсолоджувачів, харчових барвників. Серед досягнень центру і визначення 52 найменувань пестицидів та отрутохімікатів. До речі, наш центр єдиний в області, може визначати понад 50 показників у питній воді, як це передбачено вимогами ДержСанПіну. В нашому центрі вже освоїли визначення показників, які нормуватимуться згідно цього документу у воді питній лише з 2015 року (селен, бензоперен, пестициди).

Завдяки доукомплектуванню рідинного хроматографа новітнім обладнанням, вдолося освоїти нові методики по визначенню вмісту в продуктах харчування речовин, наявність яких ще донедавна визначити було неможливо, в їх числі і таурин (амінокислота, яка використовується при виробництві дитячого харчування та енергетичних напоїв) та глютамат натрію (найвідоміший підсилювач смаку, який додають у більшу частину кетчупів, майонезів, ковбас, м’ясних та рибних консервів тощо). Якщо перша речовина є невід’ємною частиною людського організму, додаткове введення якої необхідно тримати під контролем, то друга негативно впливає на організм людини, зокрема, на зір та нервову систему. Тож контроль за вмістом цих речовин в продуктах харчування має неабияке значення для харчової промисловості. До речі, жодна з лабораторій Полтавщини подібної можливості на сьогоднішній день немає.

Крім того, тут є можливість визначати 18 амінокислот, притаманних збалансованим комбікормам з високоякісної сировини. Фахівцями підприємства освоєно нові методики по визначенню в продуктах харчування алергенів, адже ні для кого не секрет, що кількість алергиків, як в Україні, так і в світі, неухильно зростає.

Лампочки, світильники та технологічне обладнання

теж з успіхом перевіряють у Полтаві

       Науково-дослідний центр випробувань електричних ламп та технологічного обладнання (ЦВЕЛ), акредитований Національним агентством з акредитації України на відповідність міжнародному стандарту ДСТУ ISО/ІЕС 17025. Центр оснащений спеціалізованим обладнанням, у тому числі спеціальними фотометричними кулями діаметром один, півтора і три метри та циліндричними фотометрами для вимірювання світлового та променевого потоку ламп, фотометричними лавами, монохроматорами для визначення спектральних та колірних характеристик джерел світла, еталонними світловимірювальними лампами світлового потоку типу СИП тощо. Він забезпечений усією необхідною нормативною документацією та висококваліфікованим персоналом. Тут є можливості для проведення випробувань технологічного обладнання для харчової та м’ясомолочної промисловості, деревообробних станків, зварювального обладнання, електропобутової продукції та засобів обчислювальної техніки.

      До речі, саме в Полтаві зберігається вихідний еталон України одиниці світлового потоку, а Полтавський центр випробувань електричних ламп та технологічного обладнання виступає координатором міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань електричних ламп між лабораторіями України. ЦВЕЛ за власної ініціативи проводить порівняння результатів вимірювань з випробувальними лабораторіями провідних світлотехнічних фірм світу “GE” (м. Будапешт, Угорщина), “PHILIPS” (Піла, Польща) та Всеросійським науково–дослідним інститутом джерел світла (м. Саранськ, Росія). І щоразу результати цих міжлабораторних порівнянь підтверджують високу точність роботи полтавських світлотехніків.

Центр може похвалитися передовим досвідом по розробленню файлів формату IES, без яких зараз не обходиться жоден виробник світильників та дизайнер інтер’єрів. Отже, виробники освітлювальних приладів, які не мають можливості самостійно провести фотометрування своєї продукції у відповідності із загальноприйнятими вимогами і сформатувати файли в форматі IES, завжди можуть звернутися за допомогою до ДП «Полтавастандартметрологія».

Підприємство є колективним членом та веде секретаріат технічного комітету ТК 137 «Лампи і відповідне обладнання». До його складу входять 20 організацій України та представництва транснаціональних компаній «PHILIPS», «GENERAL ELECTRIC», «SYLVANIA». Також підприємство є колективним членом ТК 83 «Вагони» та ТК 93 «Системи управління якістю, довкіллям та безпечністю харчових продуктів».

Підсумовуючи, варто зазначити, що стандартизація та метрологія вже багато століть служать невід’ємною ланкою національної економіки будь-якої країни світу, вони є потужним рушієм її подальшого розвитку, тож хочеться сподіватися, що в Україні ці напрямки будуть і надалі активно розвиватися.

 

 

Перейти до вмісту