Ви тут:
Полтавщина Прес-релізи Суспільство 

Роз’яснення Держпраці щодо розрахунку годинної тарифної ставки працівникам, яким установлено підсумований облік робочого часу з обліковим періодом

Роз’яснення надає головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці у Полтавській області Хоменко Анна Михайлівна щодо розрахунку годинної тарифної ставки працівникам, яким установлено підсумований облік робочого часу з обліковим періодом (квартал, півріччя, рік).

У відповідності до вимог статті 61 КЗпП України, режим підсумованого обліку робочого часу може вводитися на безперервно дiючих пiдприємствах, в установах, органiзацiях, а також в окремих виробництвах, цехах, дiльницях, вiддiленнях i на деяких видах робiт, де за умовами виробництва (роботи) не може бути додержана встановлена для даної категорiї працiвникiв щоденна або щотижнева тривалiсть робочого часу, допускається за погодженням з профспiлковим комiтетом пiдприємства, установи, органiзацiї запровадження пiдсумованого облiку робочого часу з тим, щоб тривалiсть робочого часу за облiковий перiод не перевищувала нормального числа робочих годин.

У разі застосування підсумованого робочого часу розпорядок робочого дня і графіки змінності повинні бути побудовані таким чином, щоб робочий час, який зобов’язані відпрацювати працівники за певний обліковий період, установлений у колективному договорі, відповідав установленій законодавством нормі робочих годин, що припадає на цей період (квартал, півріччя, рік).

В кінці кожного місяця працівникам, які працюють за підсумованим обліком робочого часу, провадиться нарахування належної їм заробітної плати згідно з чинними умовами оплати праці, а саме: нарахування основної заробітної плати, надбавок, доплат  у тому числі за роботу у робочі дні, світкові та неробочі дні та інше, а вже після закінчення облікового періоду за наявності у працівника надурочних годин за наявності таких проводиться оплата за надурочні години.

Ураховуючи вище зазначене, та те, що нормою тривалості робочого часу в обліковому періоді для працівників є норма, встановлена їм розробленими графіками змінності, під час визначення годинної тарифної ставки для оплати нічного часу, фактично відпрацьованих годин у святкові та вихідні дні потрібно місячний оклад працівника розділити на норму тривалості робочого часу за відповідний відпрацьований місяць, затверджену правилами внутрішнього трудового розпорядку для підрозділу, де працює даний працівник.