Ви тут:
Полтавщина Прес-релізи Суспільство 

Особливості виконання податкового обов’язку платниками податків, що переселились із зони проведення анти терористичної операції, – роз’яснення ДФС

З метою забезпечення підтримки суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції, та осіб, які проживають у зоні проведення антитерористичної операції або переселилися з неї під час її проведення, Верховною Радою України прийнято Закон “Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції”.

Цим Законом, поміж іншого, внесені зміни до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», зокрема: доповнено його розділ \/ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» пунктом 93 (з. 13.03.2015 пункт 94), згідно з абзацом другим, третім, четвертим та п’ятим якого визначено, що платники єдиного внеску, визначені статтею 4 ‘Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, які перебувають на обліку в органах доходів і зборів, розташованих на території населених пунктів, визначених переліком, зазначеним у статті 2 Закону України “Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції”, де проводилася антитерористична операція, розпочата відповідно до Указу Президента України “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року “Про невідкладні заходи – щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України” від 14 квітня 2014 року №405/2014, звільняються від виконання своїх обов’язків, визначених частиною другою статті 6 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, на період з 14 квітня 2014 року до закінчення антитерористичної операції або військового чи надзвичайного стану.

Підставою для такого звільнення є заява платника єдиного внеску, яка подається” ним до органу доходів і зборів за основним місцем обліку або за місцем його тимчасового проживання у довільній формі не пізніше тридцяти календарних днів, наступних за днем закінчення антитерористичної операції.

Відповідальність, штрафні та фінансові санкції, передбачені цим Законом за невиконання обов’язків платника єдиного внеску в період з 14 квітня 2014 року до закінчення антитерористичної операції, до платників єдиного внеску, зазначених у цьому пункті, не застосовуються.

Недоїмка, що виникла у платників єдиного внеску, які перебувають на обліку в органах доходів і зборів, розташованих на території населених пунктів, визначених переліком, зазначеним у статті 2 Закону України “Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції”, де проводилася антитерористична операція, розпочата відповідно до Указу Президента України “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року “Про невідкладні заходи – щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України” від 14 квітня 2014 року №405/2014 визнаються безнадійною та підлягає описанню в порядку, передбаченому Податковим кодексом України для списання безнадійного податкового боргу.

За змістом вказаних правових норм, факт перебування платника – єдиного внеску на обліку в органах доходів і зборів, розташованих на території населених пунктів, де проводиться антитерористична операція є підставою для звільнення платників єдиного внеску як від виконання своїх обов’язків, визначених частиною другою ст. 6 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», так і від відповідальності за невиконання вимог законодавства щодо його вчасної сплати.. При цьому, вказані норми ст. 6 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» не скасовують обов’язків платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а надають можливість на період антитерористичної операції не виконувати їх у встановлені строки та в повному обсязі. Загальні засади списання безнадійного податкового боргу регулюються статтею 101 Податкового кодексу України. Згідно п.101.5 ст. 101 Податкового кодексу України, визначено, що контролюючі органи щокварталу здійснюють списання безнадійного податкового боргу. Порядок такого списання встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує. державну фінансову політику. Порядок списання безнадійного податкового боргу платників податків затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 року №577, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 31.10.2013 за№1844/24376 (далі Порядок №577). Відповідно до п.2.1. Порядку №577 документом – підставою для прийняття керівником (заступником керівника) контролюючого органу рішення про списання безнадійного боргу, що виник внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) є відповідний сертифікат (висновок) Торгово-промислової палати України, що засвідчує настання форс-мажорних обстави у податкових правовідносинах та використовується при списанні безнадійного податкового боргу відповідно до ст.101 Податкового кодексу України.