Ви тут:
Економіка Полтавщина Суспільство 

Соціально-економічне становище Полтавської області, – дані статистики

Головне управління статистики у Полтавській області оприлюднило дані щодо соціально-економічного становища Полтавської області за січень–вересень 2018 року.

Населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 вересня 2018р. становила 1405834 особи. Упродовж січнясерпня 2018р. чисельність населення зменшилася на 7995 осіб. Порівняно із січнемсерпнем 2017р. обсяг природного скорочення збільшився на 606 осіб. Кількість живонароджених у січнісерпні 2018р. становила 7005 осіб, померлих 15889 осіб.

Ринок праці

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець вересня 2018р. становила 14,3 тис. осіб, із них допомогу по безробіттю отримували 79,7%.

Доходи населення

У січні–серпні 2018р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 7997 грн (у січні–серпні 2017р. – 6255 грн).

Індекс реальної заробітної плати у січні–серпні 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 114,9%.

Упродовж січня–серпня 2018р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 8,7%, або на 3297,0 тис.грн, і на 1 вересня становила 41,2 млн.грн.

Соціальний захист

У січні–вересні 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 220,8 тис. домогосподарств на суму 37,0 млн.грн.

Крім того, у січні–вересні 2018р. 8750 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

У вересні 2018р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 185,7 млн.грн, що становило 100,6% (за рахунок погашення боргу попередніх періодів) нарахованих за цей період сум, за постачання електричної енергії – відповідно 89,7 млн.грн і 79,5%.

Правопорушення

За повідомленням прокуратури Полтавської області, протягом січня–вересня 2018р. обліковано 18009 кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 29,3% – тяжкі та особливо тяжкі.

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін у січні–вересні 2018р. становив 105,3% (у січні–вересні 2017р. – 110,1%).

Промисловість

У січні–вересні 2018р. порівняно з січнем–вереснем 2017р. індекс промислової продукції становив 101,4%. Приріст продукції одержано у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (58,2%), машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (19,4%), постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (1,0%).

Водночас не досягнуто рівня січня–вересня 2017р. у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (індекс промислової продукції становив 99,4%), добувній промисловості і розробленні кар’єрів (98,6%), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (98,5%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (97,7%), виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (96,6%).

Сільське господарство

У січні–вересні 2018р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–вереснем 2017р. становив 116,3%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 120,0%, у господарствах населення – 112,1%. Індекс продукції рослинництва становив 123,9%, продукції тваринництва – 97,8%.

На 1 жовтня 2018р. культури зернові та зернобобові скошено та обмолочено на площі 519,3 тис.га, що на 9,2% більше, ніж на початок жовтня 2017р.; виробництво зерна становило 25875,3 тис.ц (у початково оприбуткованій масі), що на 34,8% більше, ніж на 1 жовтня 2017р., у тому числі пшениці – 10187,3 тис.ц (на 3,2% більше); у середньому з 1 га обмолоченої площі загалом одержано по 49,8 ц зерна (на 23,3% більше, ніж торік).

У січні–вересні 2018р. реалізовано на забій 64,1 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 9,8% менше порівняно з січнем–вереснем 2017р., вироблено 594,0 тис.т молока (на 2,1% менше) та 600,3 млн.шт яєць (на 7,6% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 32,1%, 47,3% та 28,2%.

За розрахунками, на 1 жовтня 2018р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 264,9 тис. голів (на 2,5% менше, ніж на 1 жовтня 2017р.), у тому числі корів – 124,3 тис. (на 1,6% менше); свиней – 327,1 тис. (на 4,7% менше), овець та кіз – 64,0 тис. (на 1,2% менше), птиці свійської – 6708,5 тис. голів (на 2,3% більше). У господарствах населення утримувалось 45,0% загальної кількості великої рогатої худоби, у тому числі корів – 50,5%; свиней – 32,3%, овець та кіз – 87,8%, птиці свійської – 59,1%.

Будівництво

У січні–вересні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 4754,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–вересні 2018р. порівняно з січнем–вереснем 2017р. становив 96,7%.

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

У січні–серпні 2018р. експорт товарів становив 1231,7 млн.дол. США, імпорт – 847,0 млн.дол. Порівняно з січнем–серпнем 2017р. експорт збільшився на 2,5% (на 29,7 млн.дол.), імпорт – на 20,2% (на 142,2 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 384,7 млн.дол. (у січні–серпні 2017р. також позитивне – 497,2 млн.дол.).

Роздрібна торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–вересні 2018р. становив 21823,3 млн.грн, що у порівнянних цінах на 11,1% більше від обсягу січня–вересня 2017р. У вересні п.р. порівняно з вереснем 2017р. оборот зріс на 14,1%.

Транспорт

У січні–вересні 2018р. вантажооборот підприємств транспорту становив 4896,2 млн.ткм, або 93,4% від обсягу січня–вересня 2017р. Підприємствами транспорту перевезено 18,3 млн.т вантажів, що становить 96,6% від обсягу січня–вересня 2017р.

У січні–вересні 2018р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 1938,2 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 75,2 млн. пасажирів, що становить відповідно 101,3% та 99,9% від обсягу січня–вересня 2017р.