Ви тут:
Прес-релізи Суспільство 

Мінсоцполітики надало роз’яснення щодо виплати грошової допомоги на купівлю житла військовим та їх сім’ям

Асоціація міст України звернулась до Міністерства соціальної політики України щодо надання роз’яснень із практичного застосування порядків надання грошової допомоги на купівлю житла військовим та їх сім’ям: постанов КМУ від 19.10.2016 № 719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей» та від 28.03.2018 № 214 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей». У відповідь Мінсоцполітики повідомляє:
Потреба в грошовій компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб формується по мірі звернення особи до органу соціального захисту населення із заявою про призначення компенсації. Ця черговість не співпадає з черговістю взяття на квартирний облік. В якій черговості проводити виплату компенсації?
Пунктом 4 Порядку, затвердженого Постановою № 719, грошова компенсація членам сім’ї загиблого або особам з інвалідністю виплачується у повному обсязі в порядку черговості взяття на квартирний облік та з урахуванням категорії отримувача грошової компенсації для членів сімей загиблих, передбачених пунктом 2 цього Порядку.
Статтею 43 Житлового Кодексу визначено, що громадянам, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов, жилі приміщення надаються в порядку черговості.
Порядок визначення черговості надання громадянам жилих приміщень встановлюється законодавством Союзу PCP, Житловим Кодексом та іншими актами законодавства Української PCP.
Черговість надання жилих приміщень визначається за часом взяття на облік (включення до списків осіб, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень).
Крім того, пунктом 7 Порядку, затвердженого постановою № 719, передбачено, що заяву про призначення грошової компенсації член сім’ї загиблого, особа з інвалідністю або їх законний представник чи уповноважена особа особисто подають до органу соціального захисту населення за місцем перебування на квартирному обліку.
При виплаті грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення необхідно  керуватися виключно  нормами постанови № 719.
Комісія щодо розгляду заяв членів сімей загиблих та осіб з інвалідністю про виплату грошової компенсації проводить перевірку, зокрема, щодо наявності майнових прав на нерухоме або відчуження такого майна. Які дії Комісії за результатами перевірки? Чи потрібно вираховувати при розрахунку компенсації наявні метри приватної площі?
Пунктами 6 Постанов № 719, 214 відповідно, до повноважень Комісії щодо розгляду заяв членів сімей загиблих та осіб з інвалідністю (далі – Комісія) належить перевірка наявності майнових прав на нерухоме майно членів сім’ї загиблого та особи з інвалідністю, а також всіх членів родини, на яких розраховується грошова компенсація, або відчуження такого майна протягом попереднього року.
Одночасно, статтею 35 Кодексу передбачено, що громадяни, які штучно погіршили житлові умови шляхом обміну займаного жилого приміщення, його псування або руйнування, відчуження придатного і достатнього за розміром для проживання жилого будинку (частини будинку), а також громадяни, у яких потреба в поліпшенні житлових умов виникла внаслідок вилучення жилого приміщення, використовуваного для одержання нетрудових доходів (стаття 96 Кодексу), не беруться на облік потребуючих поліпшення житлових умов протягом п’яти років з моменту погіршення житлових умов.
Таким чином Комісія повинна приймати рішення про призначення грошової компенсації враховуючи наявність майнових прав на нерухоме майно або відчуження такого майна, що були виявлені перевірками.
Чи має право на виплату компенсації повнолітній син загиблого, якщо з заявою про виплату звернулася дружина загиблого (син та дружина загиблого перебувають на квартирному обліку як сім’я)?
Пунктом 2 Порядку передбачено, що право на отримання грошової компенсації мають члени сімей загиблих, смерть яких пов’язана з безпосередньою участю в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення, статус яким надано відповідно до абзаців п’ятого – восьмого пункту 1 статті 10 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” і які перебувають на квартирному обліку за категоріями у такій черговості:
1) категорія І – дружина (чоловік) і малолітні та неповнолітні діти загиблого (в тому числі усиновлені), які проживають разом з матір’ю (батьком); дружина (чоловік), якщо в загиблого немає дітей (в тому числі усиновлених);
2) категорія II – малолітні та неповнолітні діти загиблого (в тому числі усиновлені), які на день його смерті проживали окремо від матері (батька), якщо загибла особа на день смерті була розлучена або не була розлучена і дружина (чоловік) цієї особи не була (не був) позбавлена (позбавлений) батьківських прав; малолітні та неповнолітні діти загиблого;
3) категорія III – батьки загиблого;
4) категорія IV – повнолітні діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;
5) категорія V – повнолітні діти, які визнані особами з інвалідністю з дитинства та мають свої сім’ї;
6) категорія VI – повнолітні діти, обоє батьків яких загинули або пропали безвісти;
7) категорія VII – дружина (чоловік), які на момент загибелі особи були позбавлені батьківських прав відносно малолітніх та неповнолітніх дітей загиблого, у тому числі усиновлених загиблою особою, або які не позбавлені батьківських прав, але неповнолітні діти, в тому числі усиновлені загиблою особою, проживають окремо від дружини (чоловіка).
Чи має право отримати грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення особа, яка отримала земельну ділянку під забудову?
Відповідно до частини першої статті 116 Земельного Кодексу громадяни набувають права власності на земельні ділянки із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених Кодексом.
Надання у власність громадянам земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у межах норм безоплатної приватизації здійснюється у порядку, визначеному статтею 118 Земельного Кодексу.
У якому розмірі виплачувати компенсацію, якщо вартість 1 кв. м. житла менша/більша ніж опосередкована вартість, оскільки площа перевищує/не перевищує норму визначену при розрахунку компенсації (загальна вартість житла не перевищує розмір загальної компенсації)?
Пунктом 35 Порядку зазначено, що орган соціального захисту населення дає згоду на переказ коштів грошової компенсації із спеціального рахунка заявника на рахунок, зазначений у договорі за таких умов:
1) предметом договору є придбання у власність заявника житла, площа якого повинна бути не менше ніж така, що буде підставою для зняття з квартирного обліку;
2) ціна договору є меншою або дорівнює сумі коштів грошової компенсації, що розміщені на спеціальному рахунку заявника;
3) власником (співвласником) житла згідно з укладеним договором є малолітній або неповнолітній член сім’ї загиблого або повнолітня недієздатна особа, від імені яких укладався договір і яким призначалася грошова компенсація, в разі їх наявності;
4) строк виконання договору купівлі-продажу житла не перевищує двох місяців, а строк виконання інвестиційного договору чи договору про пайову участь не перевищує двох років з дня його укладення.
Чи має право особа з інвалідністю І-ІІ груп з числа УБД право на компенсацію, якщо їй вже надавалося житло як УБД на території інших держав, але у зв’язку зі зміною складу сім’ї вона в даний час перебуває на квартирному обліку?
При призначенні грошової компенсації комісія щодо розгляду заяв членів сімей загиблих та осіб з інвалідністю під час прийняття рішень повинна дотримуватися, зокрема, норм законодавства у сфері житлово-комунального господарства,
Так, відповідно до стаггі 48 Житлового Кодексу та пункту 53 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській PCP, затверджених постановою Ради Міністрів Української PCP і Української Республіканської Ради Професійних спілок від 11.12.1984 № 470 жиле приміщення надасться громадянам у межах норми жилої площі, але не менше розміру, який визначається Кабінетом Міністрів України і Федерацією професійних спілок України. При цьому враховується жила площа у жилому будинку (квартирі), що перебуває у приватній власності громадян.
Крім того, під час розрахунку розміру грошової компенсації відповідно до формули, визначеної пунктом 20 Порядку, затвердженого Постановою № 214, необхідно керуватись виключно нормами зазначеної постанови.