Ви тут:
Полтавщина Суспільство 

«#СтопНасильство: визначено порядок допомоги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах», – Олег Тимченко

Кабінет Міністрів України затвердив Порядок взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, закладів та установ під час забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю.

Дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, виявляють юридичні чи фізичні особи, посадові особи, під час виконання професійних чи службових обов’язків, організації соціального захисту дітей. Крім того дитина сама може звернутися за допомогою.

Юридичні та фізичні особи, яким стало відомо про дитину, яка постраждала від жорстокого поводження або життю чи здоров`ю якої загрожує небезпека, зобов’язані забезпечити надання екстреної медичної допомоги, невідкладно звернутися до органів Національної поліції або підпорядкованого підрозділу територіального органу ДСНС для організації її подальшого захисту у разі, коли дитина потребує медичної допомоги.

Органи Національної поліції зобов`язані протягом доби поінформувати службу у справах дітей про виявлену дитину для організації її соціального захисту.

Голови міських, сільських, селищних рад, у тому числі об’єднаних територіальних громад, а також старости сіл і селищ несуть персональну відповідальність за забезпечення виявлення таких дітей, надання їм допомоги у межах повноважень і своєчасне інформування про них відповідних суб’єктів виявлення та організацій соціального захисту дітей.

Заклади освіти, охорони здоров`я, соціального захисту дітей, інші заклади забезпечують виявлення дітей у разі коли без завчасного попередження дитина з невідомих причин не з`явилася до закладу освіти чи у разі виявлення видимих тілесних ушкоджень, пригніченого психоемоційного стану, інших ознак, що можуть свідчити про жорстоке поводження з дитиною.

Організація допомоги дітям, які постраждали від жорстокого поводження, життю або здоров’ю яких загрожує небезпека передбачає:

  • органами Національної поліції: цілодобове прийняття інформації, в тому числі усної, працівниками усіх підрозділів і вжиття невідкладних заходів реагування, проникнення до житла чи іншого приміщення (володіння) особи без її згоди або вмотивованого рішення суду у невідкладних випадках, пов’язаних з виникненням безпосередньої загрози життю або здоров’ю дитини, або за наявності підстав вважати, що така загроза існує, за наявності ознак кримінального правопорушення – внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, у зв’язку з чим вживаються подальші слідчі (розшукові) дії.

  • закладами освіти: організацію роботи психологічної служби та соціально-педагогічного патронажу в системі освіти з дітьми та їх батьками, проведення з батьками та іншими учасниками освітнього процесу роз’яснювальної та виховної роботи із запобігання, протидії негативним наслідкам жорстокого поводження з дітьми, залишення дитини в небезпеці.

  • закладами охорони здоров’я: прийняття дітей, у тому числі цілодобове, яким загрожує небезпека, надання їм необхідної медичної, психологічної (за наявності в закладі охорони здоров’я психолога) допомоги та документування фактів жорстокого поводження з дітьми.

  • соціальними закладами: формування навичок відповідального батьківства у батьків, інших законних представників дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, надання дітям і їх сім’ям (у разі наявності) соціальних послуг, визначених за результатами оцінки потреб дитини та її сім’ї, у тому числі забезпечення їх соціального супроводу, послуг з кризового та екстреного втручання в ситуацію з метою негайного усунення або мінімізації її наслідків, соціальний супровід дітей та сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах або можуть потрапити в такі обставини, направлення в разі потреби сім’ї (або одного з членів сім’ї) з дитиною, життю або здоров’ю якої загрожує небезпека, до центру соціально-психологічної допомоги, спеціалізованої служби підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства.

Діти, які перебувають у складних життєвих обставинах беруться на облік. Зняти дитину з обліку можна за умов:

  • зміни місця проживання (перебування) та взяття на облік за новим місцем проживання (перебування). При цьому служба у справах дітей за новим місцем проживання (перебування) дитини в день видання наказу інформує службу у справах дітей за попереднім місцем проживання (перебування) дитини про взяття дитини на облік;

  • усунення умов та обставин, які стали підставою для взяття дитини на облік, що підтверджується оцінкою потреб дитини та її сім’ї; інформацією про результати надання соціальних послуг дитині або висновком за результатами соціального супроводу сім’ї дитини; відомостями суб’єктів виявлення та/або організації соціального захисту дітей щодо позитивної динаміки подолання складних життєвих обставин;

  • досягнення дитиною повноліття;

  • набуття дитиною повної цивільної дієздатності;

  • смерті дитини.

Після зняття дитини з обліку в її обліково-статистичній картці робиться відповідний запис. Особова справа зберігається до досягнення дитиною повноліття.

У разі виникнення підстав для поновлення дитини на обліку її обліково-статистична картка поновлюється, про що в журналі обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, робиться відповідний запис.

Начальник ГТУЮ у Полтавській області Олег Тимченко