Ви тут:
Полтавщина Прес-релізи Суспільство 

Соціально-економічне становище Полтавської області за січень–серпень 2018 року

Населення
Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 серпня 2018р. становила 1406733 особи. Упродовж січня–липня 2018р. чисельність населення зменшилася на 7096 осіб.
Порівняно із січнем–липнем 2017р. обсяг природного скорочення збільшився на 519 осіб.
Кількість живонароджених у січні–липні 2018р. становила 6161 особу, померлих – 14092 особи.

Ринок праці
За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець серпня 2018р. становила 15,3 тис. осіб, із них допомогу по безробіттю отримували 79,8%.

Доходи населення
У січні–липні 2018р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 7922 грн (у січні–липні 2017р. – 6217 грн).
Індекс реальної заробітної плати у січні–липні 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 114,0%.
Упродовж січня–липня 2018р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 9,0%, або на 3394,1 тис.грн, і на 1 серпня становила 41,3 млн.грн.

соціальний захист
У січні–серпні 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 212,1 тис. домогосподарств на суму 36,3 млн.грн.
Крім того, у січні–серпні 2018р. 8540 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
У серпні 2018р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 181,1 млн.грн, що становило 105,9% (за рахунок погашення боргу попередніх періодів) нарахованих за цей період сум, за постачання електричної енергії – відповідно 94,0 млн.грн і 83,6%.

Правопорушення
За повідомленням прокуратури Полтавської області, протягом січня–серпня 2018р. обліковано 16326 кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 28,6% – тяжкі та особливо тяжкі.

споживчі ціни
Індекс споживчих цін у січні–серпні 2018р. становив 103,1% (у січні–серпні 2017р. – 107,8%).

Промисловість
У січні–серпні 2018р. порівняно з січнем–серпнем 2017р. індекс промислової продукції становив 101,4%.
Приріст продукції одержано у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (62,2%), машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (20,1%), постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (1,3%).
Водночас не досягнуто рівня січня–серпня 2017р. у добувній промисловості і розробленні кар’єрів (індекс промислової продукції становив 98,9%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (97,8%), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (97,5%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (95,7%), виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (95,5%).

Сільське господарство
У січні–серпні 2018р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–серпнем 2017р. становив 112,7%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 112,9%, у господарствах населення – 112,6%. Індекс продукції рослинництва становив 124,3%, продукції тваринництва – 97,6%.
На 1 вересня 2018р. культури зернові та зернобобові скошено та обмолочено на площі 364,1 тис.га, що на 1,5% більше, ніж на початок вересня 2017р.; виробництво зерна становило 14459,6 тис.ц (у початково оприбуткованій масі), що на 6,2% більше, ніж на 1 вересня 2017р., у середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 39,7 ц зерна (на 4,5% більше).
У січні–серпні 2018р. реалізовано на забій 56,1 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 13,3% менше порівняно з січнем–серпнем 2017р., вироблено 527,3 тис.т молока (на 1,8% менше) та 539,8 млн.шт яєць (на 8,7% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 33,3%, 46,6% та 28,1%.
За розрахунками, на 1 вересня 2018р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 266,0 тис. голів (на 2,9% менше, ніж на 1 вересня 2017р.), у тому числі корів – 124,8 тис. (на 1,1% менше); свиней – 340,2 тис. (на 3,0% менше), овець та кіз – 67,6 тис. (на 1,5% менше), птиці свійської – 6982,4 тис. голів (на 5,0% більше). У господарствах населення утримувалось 45,0% загальної кількості великої рогатої худоби, у тому числі корів – 50,5%; свиней – 31,5%, овець та кіз – 88,2%, птиці свійської – 60,9%.

Будівництво
У січні–серпні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 4090,0 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–серпні 2018р. порівняно з січнем–серпнем 2017р. становив 95,0%.

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ
У січні–липні 2018р. експорт товарів становив 1063,5 млн.дол. США, імпорт – 741,1 млн.дол. Порівняно з січнем–липнем 2017р. експорт зменшився на 1,8% (на 19,7 млн.дол.), імпорт збільшився на 24,5% (на 145,9 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 322,4 млн.дол. (у січні–липні 2017р. також позитивне – 488,0 млн.дол.).

роздрібна торгівля
Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–серпні 2018р. становив 19187,3 млн.грн, що у порівнянних цінах на 10,8% більше від обсягу січня–серпня 2017р. У серпні п.р. порівняно з серпнем 2017р. оборот зріс на 13,4%.

Транспорт
У січні–серпні 2018р. вантажооборот підприємств транспорту становив 4271,3 млн.ткм, або 91,6% від обсягу січня–серпня 2017р. Підприємствами транспорту перевезено 16,2 млн.т вантажів, що становить 95,8% від обсягу січня–серпня 2017р.
У січні–серпні 2018р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 1699,9 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 65,2 млн. пасажирів, що становить відповідно 99,6% та 97,4% від обсягу січня–серпня 2017р.

Головне управління статистики у Полтавській області
завантажити повну версію