Ви тут:
Полтавщина Прес-релізи Суспільство 

Про атестацію умов праці на робочих місцях бухгалтерів, економістів, юрисконсультів та секретарів розповіла старший інспектор Держпраці

Чи необхідно проведення атестації робочих місць для персоналу певних категорій (професій), зокрема: головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, провідний бухгалтер, бухгалтер І категорії, бухгалтер ІІ категорії, бухгалтер, начальник планово-економічного бюро, провідний економіст, економіст І категорії, економіст ІІ категорії, економіст, провідний юрисконсульт, юрисконсульт ІІ категорії, провідний інженер з кадрів, технік І категорії (секретар), технік ІІ категорії (секретар), технік (секретар) і т.п., праця яких пов’язана з персональним комп’ютером?

Про це розповіла старший інспектор Управління Держпраці у Полтавській області Тетяна Островська.

За її словами, робота із комп’ютером не вважається важкою чи шкідливою, якщо дотримані Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПіН 3.3.2.007-98, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 10.12.1998 р. № 7, та Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, затверджені наказом Держпромгірнагляду від 26.03.2010 р. № 65.

Атестація робочих місць за умовами праці для персоналу зазначених професій та категорій не проводиться.

Право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці тривалістю до 4 календарних днів за позицією 58 розділу ХХІІ «Загальні професії за всіма галузями господарства» підрозділу «Інші види виробництв» Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 №1290; далі – Список № 1290) надається працівникам (незалежно від професії, освітнього рівня, обійманої посади), які працюють на електронно-обчислювальних та обчислювальних машинах (у т.ч. на персональних комп’ютерах незалежно від виду монітора) і яким тривалість щорічної відпустки не визначена іншими нормативно-правовими актами

Відповідно до пунктів 6 і 7 Порядку застосування Списку № 1290, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 30.01.98 р. № 16 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 30.01.98 р. за № 58/2498 (із змінами), додаткова відпустка за особливий характер праці надається пропорційно фактично відпрацьованому часу.

У розрахунок часу, що дає право працівнику на таку відпустку, зараховуються дні, коли він фактично був зайнятий на роботах з особливим характером праці не менше половини тривалості робочого дня, встановленого для працівників цих виробництв, цехів, професій, посад.

Відповідно до ч. 2. статті 9 Закону України «Про відпустки» при обчисленні стажу роботи, що дає право на цю відпустку, зараховують крім часу фактичної зайнятості працівника на роботах з особливим характером праці (у нашому прикладі – робота на комп’ютері ) не менше половини тривалості робочого дня, встановленого для працівників цієї професії або посади, також час щорічних основної та додаткових відпусток за роботу із шкідливими, важкими умовами і за особливий характер праці та час роботи вагітних жінок, переведених на підставі медичного висновку на легшу роботу, на якій вони не зазнають впливу несприятливих виробничих факторів.

До стажу для надання щорічної додаткової відпустки за роботу з комп’ютером не включать: період перебування працівника у відпустці без збереження зарплати, додатковій оплачуваній відпустці у зв’язку із навчанням, соціальній додатковій відпустці на дітей, відпустці у зв’язку із вагітністю та пологами, відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3 або 6 років, а також періоди тимчасової непрацездатності працівника, відсутності на роботі увесь робочий день через перебування на курсах підвищення кваліфікації (на конференціях, семінарах) тощо.

Облік часу, відпрацьованого в зазначених умовах, здійснюється власником або уповноваженим ним органом. Оскільки законодавством не визначено, у якій спосіб здійснюється такий облік, підприємство самостійно приймає рішення щодо проведення такого обліку.

Основним документом, що регулює виробничі, трудові, соціально-економічні відносини є колективний договір. Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором. Відпустки надаються з дотриманням загальних правових норм чинного законодавства за умови врахування особливостей, передбачених спеціальними нормативними актами та прописані у колективному договорі.

Відповідно до статті8 Закону України «Про відпустки» конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

Одночасно, відповідно до листа Мінсоцполітики України від 11 серпня 2014 р. № 348/13/116-14 щорічні додаткові відпустки за особливий характер праці, передбачені законодавством, мають надаватися відповідним працівникам в обов’язковому порядку, у тому числі якщо колективний договір на підприємстві не укладено або в колективному договорі не встановлено гарантію щодо встановлення працівникам таких відпусток.

Відповідно до статті 28 Закону України «Про відпустки» особи, винні в порушенні законодавства про відпустки, несуть відповідальність згідно із законодавством.

Отже, головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, начальник планово-економічного бюро(відділу), бухгалтер, економіст, юрисконсульт, технік (незалежно від освітнього рівня та категорії), секретар, провідний інженер з кадрів мають право на щорічну додаткову відпустку без проведення атестації їх робочих місць за умови зайнятості роботою на компютері не менше половини робочого часу та не відповідності їх робочих місць вимогам Державних санітарних правил і норм роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПіН 3.3.2.007-98, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 10.12.1998 р. № 7, та Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, затверджених наказом Держпромгірнагляду від 26.03.2010 р. № 65.