Ви тут:
Полтавщина Прес-релізи Суспільство 

«Отримати безоплатну правову допомогу громадяни можуть не більше шести разів протягом бюджетного року»,- Дар`я Бриндак

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання»  внесено зміни до низки законів, зокрема, «Про безоплатну правову допомогу». До  суб’єктів надання безоплатної первинної правової допомоги окрім органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб приватного права, спеціалізованих установ законодавці додали і центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Суб’єкти права на безоплатну вторинну правову допомогу (особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до закону для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, а також інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, внутрішньо переміщені особи,   громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб,  особи, на яких поширюється дія Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”, ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань, особи, реабілітовані відповідно до законодавства України, особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі) мають право на отримання такої допомоги не більше шести разів протягом бюджетного року та не більше ніж за шістьома дорученнями/наказами про надання безоплатної вторинної правової допомоги, виданими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги, одночасно.

Для здійснення представництва інтересів осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в суді у спорах, що виникають з трудових відносин, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних спорах, а також щодо представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена, або для складання документів процесуального характеру Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги може уповноважити свого працівника. Повноваження працівника Центру, як представника суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу, підтверджуються наказом та довіреністю відповідно до вимог процесуального законодавства.

Припинити надання безоплатної вторинної правової допомоги можуть у разі, якщо:

1) особою подано неправдиві відомості з метою віднесення її до однієї з категорій осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу;

2) обставини чи підстави, за наявності яких особа була віднесена до однієї з категорій осіб – суб’єктів права на отримання безоплатної вторинної правової допомоги, припинили своє існування;

3) особа користується захистом іншого захисника або залучила іншого представника у справі, за якою їй призначено захисника чи представника;

4) особа використала всі національні засоби правового захисту у справі;

5) особа, яка отримує безоплатну вторинну правову допомогу, оголошена в розшук у кримінальному провадженні;

6) особа, яка отримує безоплатну вторинну правову допомогу, визнана безвісно відсутньою або оголошена померлою.

Наказ Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги про припинення надання послуг видається на підставі правового висновку, складеного адвокатом чи працівником центру. Особі, яка отримувала безоплатну вторинну правову допомогу, але втратила підстави для її отримання, правова допомога може надаватися на загальних підставах. У разі припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги громадянин  зобов’язаний відшкодувати вартість фактичних витрат, пов’язаних з наданням допомоги.

Надання безоплатної вторинної правової допомоги припиняється у разі повного виконання суб’єктом надання безоплатної вторинної правової допомоги своїх зобов’язань.

В. о. начальника ГТУЮ у Полтавській області Дар`я Бриндак