Ви тут:
Полтавщина Прес-релізи Суспільство 

Коли не мають права виписати із житла, навіть після тривалої відсутності за місцем проживання, – роз’яснення БВПД

На сьогодні досить поширеними є справи про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням та, як наслідок, подальше зняття такої особи із реєстрації.

Чинне законодавство нашої держави, а саме ч. 1 ст. 71 Житлового кодексу Української РСР (далі – ЖК),  надає можливість наймачу або членам його сім’ї бути відсутніми за своїм зареєстрованим місцем проживання протягом шести місяців і ввесь цей час за ними буде зберігатися житлове приміщення.

Для членів сім’ї власника житла ч. 2 ст. 405 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) передбачено можливість відсутності без поважних причин строком до одного року, якщо інше не встановлено домовленістю між ним і власником житла або законом.

Проте, існують випадки, коли жиле приміщення зберігається за наймачем та членами його сім’ї понад шестимісячний строк. Зокрема, згідно ч. 3 ст. 71 ЖК до таких випадків належать:

1) призов на строкову військову службу або направлення на альтернативну (невійськову) службу, а також призову офіцерів із запасу на військову службу на строк до трьох років – протягом усього періоду проходження зазначеної військової служби; призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період – протягом усього періоду проходження військової служби, а якщо під час її проходження вони отримали поранення, інше ушкодження здоров’я та перебувають на лікуванні в медичних закладах або потрапили в полон чи визнані безвісно відсутніми – на строк до дня, наступного за днем їх взяття на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах після звільнення з військової служби після закінчення ними лікування в медичних закладах, незалежно від строку лікування, повернення з полону, скасування рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою чи ухвалення судом рішення про оголошення особи померлою;

2) тимчасовий виїзд з постійного місця проживання за умовами і характером роботи або у зв’язку з навчанням (учні, студенти, стажисти, аспіранти тощо), у тому числі за кордоном, – протягом усього часу виконання цієї роботи або навчання;

3) влаштування дитини (дітей) на виховання до родичів, опікуна чи піклувальника, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, заклад для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, – протягом усього часу їх перебування у родичів, опікуна чи піклувальника, прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу, закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

4) виїзд у зв’язку з виконанням обов’язків опікуна чи піклувальника, наданням батькам-вихователям житлового будинку або багатокімнатної квартири для створення дитячого будинку сімейного типу – протягом усього часу виконання таких обов’язків;

5) влаштування непрацездатних осіб, у тому числі дітей з інвалідністю, у будинку-інтернаті та іншій установі соціальної допомоги – протягом усього часу перебування в них;

6) виїзд для лікування в лікувально-профілактичному закладі – протягом усього часу перебування в ньому;

7) взяття під варту або засудження до арешту, обмеження волі, позбавлення волі на певний строк чи довічне позбавлення волі – протягом усього часу перебування під вартою або відбування покарання, якщо в цьому будинку, квартирі (їх частині) залишилися проживати інші члени сім’ї.

При цьому характерним є той факт, що жиле приміщення у вищевказаних випадках зберігається за особою протягом 6 місяців з дня закінчення передбаченого ч. 1 ст. 71 ЖК строку.

Другий полтавський місцевий центр з надання БВПД