Ви тут:
Полтавщина Суспільство 

«В Україні створять реєстр пацієнтів», – Олег Тимченко

Відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 25 квітня 2018 року №411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров`я», в якій затвердив порядок функціонування електронної системи охорони здоров’я та порядок опублікування відомостей з електронної системи охорони здоров’я Національною службою здоров’я. Впровадження цієї системи відбувається відповідно до етапів реалізації державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення на рівні первинної медичної допомоги.

До складу електронної системи охорони здоров’я входять центральна база даних та електронні медичні інформаційні системи, між якими забезпечено автоматизований обмін інформацією, даними та документами через відкритий програмний інтерфейс. Власником центральної бази, у тому числі майнових прав на програмне забезпечення є держава в особі НСЗУ. Головне завдання системи – забезпечення можливості використання пацієнтами електронних сервісів, автоматизація ведення обліку медичних послуг і управління інформацією, запровадження електронного документообігу у сфері медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

Функціональні можливості електронної системи охорони здоров’я повинні забезпечувати можливість реєстрації користувачів, у тому числі з використанням засобів електронної ідентифікації, розмежування прав користувачів на внесення, перегляд інформації, внесення змін та доповнень.

Про кожен документ та інформацію, що внесені до центральної бази даних, автоматично робиться унікальний запис у відповідному реєстрі (Реєстрі пацієнтів, Реєстрі декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, Реєстр суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я, Реєстр медичних спеціалістів, Реєстр медичних працівників, Реєстр договорів про медичне обслуговування населення, Реєстр договорів про реімбурсацію та інші).

Реєстр пацієнтів містить інформацію про фізичних осіб, які мають право на гарантії згідно із законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

До зазначеного Реєстру вносяться такі відомості про пацієнта:

  • унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (у разі наявності);
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • прізвище, ім’я, по батькові;
  • дата і місце народження;
  • адреса фактичного місця проживання або перебування;
  • серія та номер документа, що посвідчує особу, свідоцтво про народження, орган, що видав документ, дата видачі, строк дії;
  • інші відомості, визначені МОЗ.

Відомості з Реєстру пацієнтів є інформацією з обмеженим доступом. Доступ до персональних даних можливий у разі наявності згоди суб’єкта персональних даних, крім випадків, передбачених законом.

Начальник ГТУЮ у Полтавській області Олег Тимченко