Ви тут:
Полтавщина Суспільство 

Строки виплати заробітної плати, – роз’яснення Держпраці

Щодо строків виплати заробітної плати надає роз’яснення  головний державний інспектор Козубенко Богдан.

Статтею 115 Кодексу законів про працю України та статтею 24 Закону України «Про оплату праці» визначено строки та періодичність виплати заробітної плати.

Зокрема, відповідно до ч.1 ст. 115 КЗпП України заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів – представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Тобто, конкретні строки виплати заробітної плати встановлюються підприємствами, установами, організаціями самостійно в колективному договорі або іншим документом роботодавця з дотриманням вимог чинного законодавства.

Першою половиною місяця вважаються 15 календарних днів з 01 до 15 числа, а другою половиною – з 16 до 30 (31) числа. Якщо заробітну плату за першу половину червня  виплачено 21 червня, граничний строк виплати заробітної плати за червень – 7 липня.

Заробітна плата виплачується за фактично відпрацьований час на підставі табеля робочого часу.

У разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні. (ч.2 ст. 115 КЗпП України).

Відповідно ч. 4 ст.115 КЗпП України заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до початку відпустки. Наприклад, якщо перший день відпустки – це 15 число, то останнім днем виплати заробітної плати за час відпустки є 11 число.