Ви тут:
Полтавщина Суспільство ТОП-новина 

«Конституція – Основний Закон та невід`ємна складова самостійної, незалежної, суверенної держави», – Олег Тимченко

28 червня 1996 року на 5-ій сесії Верховної Ради України 2-го скликання народні депутати від імені громадян України всіх національностей, виражаючи суверенну волю народу, спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім українським народом права на самовизначення, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України, прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу, усвідомлюючи відповідальність перед власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями, керуючись Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням, ухвалили Конституцію України. Набув чинності Основний Закон з моменту прийняття.

Прийняття Конституції стало найважливішим кроком у забезпеченні прав людини і громадянина, сприяло підвищенню авторитету України на світовій арені.

Статті Конституції враховують усі сфери функціонування держави і життєдіяльності людини. Серед головних  положень:

  1. Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.

  2. Стаття 2. Україна є унітарною державою. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.

  3. Стаття 3. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

  4. Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.

  5. Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.

  6. Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.

  7. Стаття 14. Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.

  8. Стаття 17. На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом, а також не допускається розташування іноземних військових баз.

  9. Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

  10. Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

З 1996 року до Конституції кілька разів вносилися зміни: 2004, 2011, 2013, 2014, 2016 роках.

Конституцію написали і ухвалили, але роботи над нею не закінчені, щоб Основний Закон працював стовідсотково, потрібні окремі закони та дотримання кожним громадянином її положень. Адже усвідомлення власної відповідальності перед собою, близькими, оточуючими та країною забезпечить нормальне функціо­нування держави та суспільства.

Начальник ГТУЮ у Полтавській області Олег Тимченко