Ви тут:
Полтавщина Прес-релізи Суспільство 

Категорії працівників, які мають право на пенсію за віком на пільгових умовах, – роз’яснення Держпраці

Про категорії працівників, які мають право на пенсію за віком на пільгових умовах, консультує начальник відділу з питань експертизи умов праці Управління Держпраці у Полтавській області Вікторія Полєнова.

Конституцією України закріплено право кожного громадянина на працю. При цьому передбачено, що кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці.

Згідно ст.153 КЗпП України забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника або уповноважений ним орган.

Під умовами праці розуміється сукупність факторів виробничого середовища, що впливають на здоров’я і працездатність людини в процесі праці.

У разі неможливості уникнення на виробництві шкідливих і важких факторів державою гарантовано ряд пільг та компенсацій за роботу у важких та шкідливих умовах праці, зокрема право на пільгове пенсійне забезпечення за Списками № 1 і № 2.

Так, право на пенсію за віком на пільгових умовах передбачено статтею 114 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» за умови:

  1. Наявність виробництв, професій, робіт або посад у Списках № 1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад  і показників, зайнятість у яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених  Кабінетом Міністрів України.

На сьогодні діють Списки № 1 і 2, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 461 із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 № 479. Дані зміни ввійшли в дію 01.01.2018.

  1. Підтвердження шкідливих умов праці працівника безпосередньо на робочому місці результатами атестації робочих місць за умовами праці (далі – атестація).

Порядок проведення атестації,  затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442 із змінами, постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 № 461.

  1. Зайнятість працівника на цих роботах повний робочий день.

Відповідно до Порядку застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим наказом Мінпраці України від 18.11.2005 р. № 383,  під повним робочим днем слід уважати виконання робіт в умовах, передбачених Списками № 1 і 2, не менше 80 відсотків робочого часу, установленого для працівників даного виробництва, професії чи посади, з урахуванням підготовчих, допоміжних, поточних  ремонтних робіт, пов’язаних з виконанням своїх трудових обов’язків.

У Списках № 1 і 2 найменування професій і посад  відповідає назвам у Класифікаторі професій ДК 003:2010, а  структура Списків № 1 і 2 та назви виробництв, робіт, цехів, професій і посад приведена у відповідність з державними класифікаторами України  видів економічної діяльності, також є розділ «Загальні професії (у всіх галузях господарства).

Отже при визначення права на пільгове пенсійне забезпечення працівника, передовсім потрібно переконатися що конкретна професія (посада) або виробництво, роботи, структури передбачені Списками № 1 або № 2, а потім врахувати всі умови зазначені вище.

Відсутність хоча б однієї з трьох умов позбавляє право працівника на пенсію за віком на пільгових умовах.