Ви тут:
Полтавщина Прес-релізи Суспільство 

Про внутрішні документи підприємства, якими регулюються терміни і період проведення атестації робочих місць за умовами праці, – роз’яснення Держпраці

Відповідно до пункту 4 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 р. №442(із змінами)(далі-Порядок 442) атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації, в строки, передбачені колективним договором, але не рідше ніж один раз на п’ять років.

Згідно КЗпП, колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають права юридичної особи, між власником або уповноваженим ним органом (особою), з однієї сторони, і первинною профспілковою організацією, які діють відповідно до своїх статутів, а у разі їх відсутності – представниками, вільно обраними на загальних зборах найманих працівників або уповноважених ними органів, з другої сторони. У колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин.

Отже, атестація робочих місць за умовами праці на підприємстві проводиться у встановлені колективним договором строки, відповідно до Порядку 442 та Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених постановою Мінпраці України від 01.09.91р. №41.

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації.

Для організації роботи щодо проведення атестації керівник підприємства видає наказ, яким затверджується склад постійно діючої атестаційної комісії, визначаються підстави та завдання атестації, а також терміни та графіки проведення відповідних робіт.

Дата і термін проведення чергової атестації визначаються з урахуванням того, що вона має бути завершена до закінчення терміну чинності попередньої атестації.

Позачергово атестація робочих місць за умовами праці проводиться у разі докорінної зміни умов і характеру праці з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, профспілкового комітету, трудового колективу або його виборного органу.

За результатами атестації робочих місць за умовами праці складається перелік робочих місць, виробництв, професій і посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників, який після погодження з профспілковим комітетом затверджується наказом по підприємству, організації і зберігається протягом 50 років.

Наказ про результати атестації робочих місць відповідного підприємства є підставою для підтвердження впродовж певного п’ятирічного періоду умов праці, що дають право на призначення пільгової пенсії.

Результати атестації використовуються підприємствами й організаціями також для здійснення пільг і компенсацій, передбачених чинним законодавством.

Головний державний інспектор Управління Держпраці у Полтавській області Гаркава Н.В.