Ви тут:
Полтавщина Прес-релізи Суспільство 

Роз’яснення щодо трудових прав неповнолітніх

Щодо    трудових прав неповнолітніх  надає роз’яснення головний державний інспектор Козубенко Богдан.

Трудовим законодавством визначено  рівність прав неповнолітніх працівників в трудових відносинах порівняно  з повнолітніми. Однак, існують випадки, коли Закон, щодо деяких умов трудового договору встановлює пільги для  даної категорії працівників.

Відповідно до ст. 188 КЗпП України не допускається прийняття на роботу осіб молодше шістнадцяти років. За згодою одного із батьків або особи, що його замінює,  можуть, як виняток, прийматись на роботу особи, які досягли п’ятнадцяти років. Отже, за загальним правилом, вік з якого неповнолітній може працювати становить шістнадцять років.

При прийомі на роботу неповнолітнього працівника не може бути встановлено випробування (ч.3 ст. 26 КЗпП України).

Відповідно до ст. 190 КЗпП України забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці а також на підземних роботах. Забороняється також залучати осіб молодше вісімнадцяти років до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.

Крім того, відповідно до ст.190 КЗпП забороняється залучати працівників молодше вісімнадцяти років до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні.

Для неповнолітніх встановлюється скорочена тривалість робочого часу. Так, відповідно до ч.1 ст.51 КЗпП України, для працівників віком від 16 до 18 років тривалість робочого часу становить 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років(учнів від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) – 24 години на тиждень. Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, передбаченої в абзаці першому цього пункту для осіб відповідного віку.

Що стосується заробітної плати, то відповідно до ст. 194 КЗпП України заробітна плата працівникам молодше 18 років при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи. Оплата праці учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів, які працюють у вільний від навчання час, провадиться пропорційного відпрацьованому часу або залежно від виробітку.

Відповідно до вимог ст. 195 КЗпП України щорічні відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років надаються в зручний для них час. Щорічні відпустки повної тривалості у перший рік роботи надаються за їх заявою до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на даному підприємстві, установі організації. Згідно із ст. 6 Закону України «Про відпустки» особам віком  до вісімнадцяти років надається щорічна основна
відпустка тривалістю 31 календарний день. Крім того, особам віком до вісімнадцяти років заміна всіх видів відпусток грошовою компенсацією не допускається

Крім того, слід звернути увагу на те,  що відповідно до ст. 199 КЗпП України трудовий договір з неповнолітнім, крім загальних підстав може бути розірвано на вимогу його  батьків, усиновителів чи піклувальників, якщо продовження трудових відноси загрожує здоров’ю або його інтересам.