Ви тут:

Єврокомісар Ган: Ми з радістю надаємо допомогу Україні в боротьбі з корупцією, але ми очікуємо результатів

Єврокомісар Ган: Ми з радістю надаємо допомогу Україні в боротьбі з корупцією, але ми очікуємо результатів

Це слова Єврокомісара Йоганнеса Гана під час запуску Антикорупційної ініціативи ЄС (EUACI). Ця ініціатива на сьогодні є найбільшою програмою підтримки з боку ЄС в сфері боротьби з корупцією. Її імплементацією займається Данська агенція з міжнародного розвитку (DANIDA).
 
Під час запуску цієї ініціативи були присутніми представники медіа, громадських організацій та української влади (Віце-прем’єр-міністр України Іванна Климпуш-Цинцадзе, Перший заступник Міністра юстиції України Наталія Севостьянова, Міністр Кабінету міністрів України Олександр Саєнко, Міський голова м. Київ Віталій Кличко). Цей захід посприяв обміну думок щодо питання боротьби з корупцією між представниками ЄС (включаючи Голову Консультативної місії ЄС Кястутіса Ланчінскаса та Надзвичайного і Повноваженого Посла Королівства Данія в Україні Рубена Медсена) та керівництвом антикорупційних органів України (Директором Національного антикорупційного бюро України Артемом Ситником, Керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Назаром Холодницьким, Головою Національного агентства України з питань запобігання корупції Наталією Корчак, Головою Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції Єгором Соболєвим та іншими)
 
Ось деякі висновки із цього обговорення: Україна розпочала амбітні реформи, але вона ще далеко від досягнення кінцевої цілі. Основними результатами в сфері боротьби з корупцією повинні стати верифікація електронних декларацій, самостійне прослуховування, обрання політично незалежних аудиторів НАБУ та створення спеціалізованих антикорупційних судів.
 
«Один о трьох основних компонентів нової Ініціативи – надання підтримки в забезпеченні спроможності новоутворених антикорупційних органів проводити розслідування, судове переслідування та покарання за корупційні дії, – говорить Голова проекту «Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні» та колишній Віце-прем’єр-міністр та Генеральний прокурор Грузії Ека Ткешелашвілі, – ми готові надати необхідну підтримку для створення антикорупційних судів».
 
Іншими двома елементами Антикорупційної ініціативи ЄС є:

  • посилення здатності Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції проводити аналіз законодавства у сфері боротьби з корупцією та моніторинг процесу імплементації реформи шляхом створення Міжнародної антикорупційної консультативної ради та
  • залучення представників громадянського суспільства та медіа до антикорупційних ініціатив, особливо в регіонах. Допомога передбачається для місцевої влади, яка підтримує реальні зміни та готова співпрацювати з організаціями громадянського суспільства задля реалізації всього спектру антикорупційних заходів в громадах. Серед заходів – пропагування ідеї так званих «доброчесних міст» як прикладів громад, в яких немає корупції.

 
Крім допомоги в створенні потенціалу в сфері боротьби з корупцією через навчання, навчальні візити, експертну підтримку та грани для антикорупційних організацій, Антикорупційна ініціатива ЄС передбачає також надання IT технологій та обладнання.
 
Бюджет ініціативи на три роки становить 16,34 млн. євро (15 млн. євро надає Європейська Комісія, 1,34 млн. євро – Міністерство закордонних справ Королівства Данія).
 
Для отримання останніх новин щодо Антикорупційної ініціативи ЄС підписуйтесь на @EUACI_Ukraine, https://twitter.com/EUACI_Ukraine.

EU Commissioner Hahn: We are happy to assist Ukraine with fight against corruption but we expect results to be delivered

Commissioner Johannes Hahn stated this during the launch event of the EU Anti-Corruption Initiative (EUACI), which took place yesterday. The EUACI, which  is  implemented by the Danish Development Agency (DANIDA), is the biggest EU support programme in the area of anti-corruption in Ukraine so far.
 
The yesterday´s launch event, which took place in presence of media, NGOs and representatives of the Ukrainian government (Deputy Prime Minister Ivanna Klympush-Tsintsadze, Deputy Justice Minister Natalia Sevostianova. Minister of the Cabinet of Ministers Oleksander Saienko, Kyiv Mayor Vitaliy Klichko) provided a platform for the exchange of views on anti-corruption issues between EU officials (including Kestusis Lancinskas, Head of EUAM, Danish Ambassador Ruben Madsen) and heads of Ukrainian anti-corruption bodies (NABU Head Artem Sytnyk, Special Anti-corruption Prosecutor Nazar Kholodnytskiy, Head of the National Agency on corruption prevention Natalia Korchak, Chair of Parliament’s Anti-Corruption Committee Iehor Sobolev and others).
 
Several conclusions emerged from the discussion: Ukraine started ambitious reforms, but is still far away from the goal. The main deliverables in the anti-corruption field should be the verification of e-declarations, independent wiretapping, the selection of NABU auditors free from political influence and the establishment of the specialised anti-corruption courts.
 
This is one of three main components of the new Initiative – to support the capacity of the newly created anti-corruption institutions to investigate, prosecute and sanction corruption“, says Eka Tkeshelashvili, the EUACI Head and former Deputy Prime Minister and Prosecutor General of Georgia, “we stand ready to provide the necessary support to set up such specialised courts“.
 
Two other elements of the EUACI focus on:

  • strengthening the capacity of the Verkhovna Rada’s Anti-corruption committee to scrutinise corruption-related legislation and to monitor reform implementation through the establishment of the International Anti-Corruption Advisory Board and
  • Involvement of civil society and the media in anti-corruption initiatives, in particular in the regions. Local authorities, which back real change and are ready to cooperate with civil society organisations to put in place a full range of anti-corruption measures in the municipalities, will be supported. The so-called “integrity cities” will be promoted as examples of municipalities with corruption-free environment.

Apart from offering the capacity building support via trainings, study tours, provision of expertise, and grants to CSOs, the EUACI will offer the IT solutions and equipment.

The initiative with a duration of three years has a budget of €16,34 mln (€15 million provided by the European Commission and €1,34 million by the Danish MFA).

If you want to receive the latest news from the EUACI, you can subscribe to the account: @EUACI_Ukraine, https://twitter.com/EUACI_Ukraine.

 

Читайте також