Ви тут:
European Union Європейський союз Суспільство 

Заява Президента Європейської Комісії Жан-Клода Юнкера щодо голосування в Сенаті Нідерландів з питання ратифікації Угоди про асоціацію між Європейський Союзом та Україною

Заява Президента Європейської Комісії Жан-Клода Юнкера щодо голосування в Сенаті Нідерландів з питання ратифікації Угоди про асоціацію між Європейський Союзом та Україною

Голосування в Сенаті Нідерландів – це важливий сигнал від Нідерландів та всього Європейського Союзу до наших українських друзів: місце України – в Європі. Майбутнє України – з Європою.

Я хотів би висловити вдячність уряду Нідерландів та керівництву інших сторін  за їхні зусилля задля позитивного завершення цього процесу. Ми вже на завершальному етапі. Наша Угода про асоціацію, включаючи частину щодо глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі, ще на один крок ближче до ратифікації. Я б хотів, щоб цей процес завершився швидко, до початку саміту ЄС-Україна, який заплановано на липень.

Європейський Союз повністю відданий нашому партнерству з народом України, який став одним з найближчих та найбільш цінних для нас. Угода про асоціацію вже привела до зростання торгівлі між нами та покращення матеріального стану підприємців. Вона  допомогла розпочати та зміцнити безліч реформ в Україні, а також створила нові можливості як для громадян Європейського Союзу, так і для громадян України.
 
Додаткова інформація
 
В 2014 році Європейський Союз та Україна підписали Угоду про асоціацію. Це ознаменувало новий етап в розвитку відносин між ЄС та Україною. Угода про асоціацію вступить в силу тоді, коли всі сторони її ратифікують.
 
15 грудня 2016 глави держав та урядів досягли згоди щодо обов’язкового до виконання рішення, щоб впевнитись в однаковому розумінні певних аспектів Угоди про асоціацією з Україною. Серед таких аспектів, в рішенні чітко вказано, що Угода не передбачає перспективу членства в Європейському Союзі. Також вона не пропонує гарантії колективної безпеки чи військову допомогу/підтримку Україні, а також не дає громадянам України доступу до ринку праці країн-членів ЄС. В рішенні, крім того, зазначено, що Угода не зобов’язує країни-члени надавати фінансову допомогу України, та підкреслено, що ключовим елементом Угоди є боротьба з корупцією.

16 грудня Уряд Нідерландів ухвалив законопроект щодо ратифікації Королівством Нідерландів цієї Угоди про асоціацію.

23 лютого законопроект підтримала нижня палата парламенту. А 23 травня – в Сенаті відбулося обговорення, під час якого більшість виступила за ратифікацію. В продовження цього обговорення сьогодні в Сенаті пройде голосування.
Подальші кроки
 
Нідерланди повинні завершити процес ратифікації відповідно до власних процедур. Зокрема, відповідний закон повинен підписати Король, його повинні опублікувати в Офіційному журналі Нідерландів, а також передати ратифікаційні грамоти до Генерального секретаріату Ради.

Після цього ЄС повинен завершити всі процедури щодо укладення Угоди та здати на зберігання документи про ратифікацію. Ця Угода набирає чинності в перший день другого місяця, що настає після дати здачі на зберігання останньої ратифікаційної грамоти або останнього документа про затвердження.
 

Statement by Jean-Claude Juncker, President of the European Commission, on the vote in the Dutch Senate on the ratification of the Association Agreement between the European Union and Ukraine
 

Today’s vote in the Dutch Senate sends an important signal from the Netherlands and the entire European Union to our Ukrainian friends: Ukraine’s place is in Europe. Ukraine’s future lies with Europe.

I would like to thank the Dutch government and the leadership of other parties for their efforts in bringing this process to a positive conclusion. We are nearly there. Our Association Agreement, including the Deep and Comprehensive Free Trade Area component, is now one step closer to being ratified. I would like to see the process now being finalised swiftly, in time for the EU-Ukraine Summit in July.

The European Union is fully committed to our partnership with the Ukrainian people, which has developed into one of our closest and most valued. The Association Agreement has already increased trade between us, has brought increased prosperity for entrepreneurs, has helped to initiate and consolidate a number of reforms in Ukraine, and has brought new opportunities to European Union and Ukrainian citizens alike. Let us harness the positive momentum generated by today’s vote to further strengthen our partnership.

Background

In 2014 the European Union and Ukraine signed an Association Agreement, marking a new state in the development of EU-Ukraine relations. The Association Agreement will enter into force once all parties to the Agreement have ratified it.

On 15 December 2016, the EU Heads of State and Government agreed on a legally binding decision setting out their common understanding of certain aspects of the Association Agreement with Ukraine: clarifying that the agreement does not confer European Union membership perspective, or offer collective security guarantees or military aid/assistance to Ukraine or give Ukrainian nationals access to the labour markets of EU Member States, that it does not commit Member States to financial assistance to Ukraine and underlining that the fight against corruption is an essential element of the Agreement.

On 16 December, the Dutch Government adopted a draft law confirming the ratification of the Association Agreement by the Netherlands.

On 23 February, the draft law received support from the lower house. On 23 May, the Senate held a debate with a majority being in favour of the ratification. Today’s vote in the Senate follows this debate.

Next Steps

The Netherlands shall finalise its ratification process according to their national provisions. They include the signature of the law by the King, its publication in the Official Journal of the Netherlands and the deposit of their instrument of ratification to the General Secretariat of the Council.

After this, the EU side will need to finalise procedures for the conclusion of the Agreement and deposit its instruments of ratification. The Agreement will enter into force the first day of the second month following the date of deposit of the last instrument of ratification or approval.

Читайте також