Ви тут:
Інтернет-конференція Точка зору 

Податківці поінформували про тонкощі перебування на спрощеній системі оподаткування

«Перебування на спрощеній системі оподаткування» – така тема чат-конференції, яка відбулася в ОКІА “Новини Полтавщини”. На запитання відповів заступник начальника Державної податкової інспекції у м. Полтаві Віктор Миколайович Книш.

 

 1. Скільки видів діяльності має право відкрити приватний підприємець – платник єдиного податку? Чи обов’язково всі види діяльності повинні бути вписані у свідоцтво платника єдиного податку?

 На підставі поданої підприємцем заяви про застосування спрощеної системи оподаткування у свідоцтві платника єдиного податку, виданому підприємцю першої або другої групи, мають бути зазначено всі обрані ним види діяльності за умови, що вони дають право застосовувати спрощену систему оподаткування. При цьому Податковим кодексом не обмежується кількість видів діяльності, які можуть бути зазначені у свідоцтві платника єдиного податку.

 2. Чи має право платник єдиного податку 2 групи не сплачувати єдиний податок за час перебування у відпустці?

 Відповідно до п 295.5 статті 295 Податкового кодексу України,  платники єдиного податку другої групи, які не використовують працю найманих працівників, на час відпустки звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік.

 3. Чи обов’язково щодня заповнювати книгу доходів приватному підприємцю – платнику єдиного податку (2 група), якщо діяльність здійснюється періодично?

 Відповідно до пп.296.1.1 ст.296 Податкового кодексу України платники єдиного податку другої групи ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів. Порядок ведення такої книги затверджено наказом Мінфіну України від 15.12.2011р №1637.

Відповідно до положень цього наказу фізичні особи-підприємці – платники єдиного податку другої групи відображають фактично отриману суму доходу від провадження діяльності.

Записи в книзі обліку доходів виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід.

Оскільки дохід Вами отримується періодично, а умовою заповнення книги обліку доходів є відображення фактично отриманої суми доходу від провадження діяльності, то не потрібно заповнювати таку книгу, якщо дохід за підсумком робочого дня відсутній.

  4. Які умови перебування фізичних осіб на ІІ групі платників єдиного податку?

 До платників єдиного податку ІІ групи належать фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства. Протягом календарного року такі платники повинні відповідати сукупності критеріїв:

– не використовувати працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не має перевищувати 10;

– обсяг доходу не повинен перевищувати 1 000 000 гривень.

До зазначеної групи платників не належать фізичні особи-підприємці, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу оренди та оцінювання нерухомого майна, а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи належать виключно до третьої або п’ятої групи платників єдиного податку.

Варто зазначити, що суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів, може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року за умови дотримання відповідних вимог (п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу України). Для цього йому необхідно подати заяву до територіального органу Міндоходів не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. До заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік.

 5. Чи змінилися у цьому році суми сплати єдиного податку?

 Так, у зв’язку з прийняттям Закону України ”Про державний бюджет України на 2013 рік”, з 1 січня 2013 року змінилася сума сплати єдиного податку для платників єдиного податку першої та другої групи.

Для першої групи в 2013 році сума єдиного податку за місяць становить – 114 грн. 70 коп. Для другої групи сума єдиного податку за місяць становить 229 грн. 40 коп.

 6. Які терміни подання податкової декларації для платників єдиного податку ІІ групи?

 Платники єдиного податку другої групи подають до органу Міндоходів податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, а саме протягом 60 календарних днів, що настають після закінчення звітного року, тобто не пізніше 1 березня 2014 року за звітний 2013 рік.

 7. Які причини обов’язкової зміни групи платників єдиного податку та що потрібно робити у таких випадках?

 Обов’язкова зміна групи регламентується п. 293.8 Податкового кодексу України, згідно з яким при перевищенні в податковому (звітному) кварталі встановленого об’єму доходу для платників єдиного податку настають такі наслідки.

Платники єдиного податку груп 1, 2 тa 3 в наступному кварталі згідно з поданими ними заявами переходять на застосувaння ставки єдиного податку, встановленoї для груп 2, 3, 5 з великим об’ємом річного доходу і збільшеним рівнем оподаткування. Заява подається не пізнішe 20 числа місяця, наступного зa звітним кварталом, в якoму допущено перевищення доходу. Аналогічно платник 4 групи (юридична особа) здійснює перехід в 6 групу. Фіз. особа — платник єдиного податку може з нижчої групи переходити в будь-яку вищу за умови, що фактичний об’єм доходу у нього менший, ніж у вибраній їм новій групі. Тому платник з першої групи може перейти в п’яту (минувши другу і третю групи), якщо об’єм його доходу не перевишує 1 млн грн.

Всі, хто перевищив допустимий розмір доходу повинні сплатити від суми перевищення доходу податок по збільшених ставках. Фізичні особи (групи 1, 2, 3 тa 5) сплачують податок у розмірі 15% суми перевищення, а юридичні особи (групи 4 і 6) — у розмірі подвійної ставки, встановленої для цих груп, яка складає відповідно 6% і 14% при сплаті ПДВ або 10% і 20% при роботі без ПДВ. Податок за перевищення об’єму доходу сплачується протягом 10 календарних днів піcля закінчення граничного терміну представлення податкової декларації за податковий квартал. Таку декларацію здають також і платники першої групи, яким в цьому випадку представляти річну декларацію не потрібно.

Платники податків, що відмовилися від переходу в іншу групу, а також всі платники, що перевищили максимальний об’єм доходу в 20 млн грн., встановлений для п’ятої і шостої груп, зобов’язані перейти на загальну систему оподаткування з 1 числа місяця, наступного за звітним кварталом, в якoму допущено перевищення. Заява про відмову від спрощеної системи оподаткування подається не пізніше чим за 10 календарних днів дo початку наступного кварталу (роки). Якщо така заява не буде подана своєчасно, свідоцтво платника єдиного податку буде анульоване органом Міндоходів в останній день звітного періоду, в якому сталося перевищення об’єму доходу.

 8. Чи може фізична особа бути платником єдиного податку, яка відноситься до другої групи, якщо надає в оренду власне приміщення, загальна площа якого не перевищує 300 квадратних метрів, фізичній особі на загальній системі оподаткування?

 Відповідно до п. 1 ст. 320 Цивільного кодексу України від 16.01.03рю №435-IV власник має право використовувати своє майно для здійснення підприємницької діяльності, крім випадків, встановлених законом. Вказане положення також стосується використання майна, яке надається в оренду підприємцем на спрощеній системі оподаткування.

Підпунктом 291.5.3 п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу України визначено, що фізичні особи-підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів, не можуть бути платниками єдиного податку.

Тобто фізична особа-підприємець може перебувати на спрощеній системі оподаткування та здавати приміщення в оренду до 300 квадратних метрів.

Водночас, відповідно до пп. 2 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу до платників єдиного податку, які відносяться до другої групи, належать фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

–        не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ним у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

–        обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень.

Для цього підпункту не поширюється на фізичних осіб-підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи-підприємці належать виключно до третьої або п’ятої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для таких груп.

Тобто платникам єдиного податку другої групи заборонено займатись посередницькими послугами з оренди (діяльність агентств нерухомості), але не заборонено надавати власні приміщення в оренду чи інші в суборенду.

Враховуючи викладене, платник єдиного податку другої групи може надавати майно в оренду тільки населенню або іншим платникам єдиного податку.

 

 

Читайте також